ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ รุ่น ไม่มีเหล็กเกลียวคาด

ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ

รุ่น ความสูงบ่า 20 มิลลิเมตร ไม่มีเหล็กเกลียวคาด

Model GTS-07 (ไม่มีฉาก)

Model GTS-07 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ  ความกว้าง (ซม.)  เหล็กหนา (มม.)  ความยาว (ม.)  ความสูงบ่า (มม.)
Model GTS-071 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ        20         3        1         25

 

 

ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ

รุ่น ความสูงบ่า 20 มิลลิเมตร ไม่มีเหล็กเกลียวคาด

Model GTS-07 (มีฉาก)

Model GTS-08 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ   ความกว้าง(ซม.)  เหล็กหนา(มม.)  ความยาว(ม.)  ความสูงบ่า(มม.)
GTS-081 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ        20         3         1         25

 

 


Visitors: 100,329