ฝาท่อเหล็กหล่อ ฝาปิดบ่อพักน้ำเหล็กหล่อ

ฝาท่อเหล็กหล่อ ฝาปิดบ่อพัก
ฝาปิดท่อระบายนํ้าเหล็กหล่อ ผลิตจากเหล็กหล่อเหนียว ทำให้ฝามีความแข็งแรง ทนทานมาก ความสามารถในการรับนํ้าหนักของฝา ขึ้นอยู่กับขนาดความหนาของเหล็ก ซึ่งสามารถรับนํ้าหนักได้ตั้งแต่ 500กิโล , 2 ตัน ไปจนถึง 40 ตัน หรือรองรับน้ำหนักจนถึงน้ำหนักของรถบรรทุกขนาดใหญ่ได้ ขึ้นอยู่กับการนำไปใช้อย่างเหมาะสม 

บริษัทของเรารับผลิต ฝาท่อมีทั้งขนาดมาตรฐาน และ ขนาดตามที่ลูกค้าต้องการ ซึ่งฝาท่อเหล็กหล่อนั้น จะเป็นเครื่องมือปกป้อง ป้องกันสิ่งที่ไม่พึ่งประสงค์ ตกลงไปในท่อ กันสัตว์ ขึ้นมาจากท่อ และยังกันกลิ่น ไม่ให้มีกลิ่นลอยขึ้นมาจากท่อ เหมาะสำหรับการใช้งานทุกประเภท และเป็นเหล็กที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในอุตสาหกรรมทุกอุตสาหกรรมอย่างครอบคลุม 

 

 

Visitors: 104,274