เสาไฟพร้อมแผงโซล่าเซลล์ เสาไฟถนน


          เสาไฟฟ้า เป็นอุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่ทำหน้าที่ในการรองรับการติดตั้งสายไฟให้อยู่เหนือพื้นดิน ด้วยวิธีติดตั้ง

ถ้วยยึดจับสายไฟฟ้า สำหรับเหตุผลที่ทำให้ต้องมีการพาดสายไฟไว้เหนือพื้นดินสูง ๆ ก็เนื่องจากว่าสายไฟฟ้า

โดยทั่วไปนั้นเป็นสายเปลือยที่มีอันตรายต่อผู้ที่ไปสัมผัสโดยไม่ตั้งใจ และถ้าหากเกิดความผิดปกติขึ้นก็จะส่งผลกระทบอื่นๆ  อีกมากมาย

          ในส่วนของเสาไฟฟ้าก็ต้องมีความแข็งแรงและมั่นคงระดับหนึ่ง อีกทั้งควรจะต้องรองรับน้้ำหนักได้ดีและ

ไม่หักโค่นง่าย ในอดีตนั้น เสาไฟฟ้ายุคแรก ๆ ทำด้วยไม้ แต่เมื่อไม้เริ่มหายาก และไม่สามารถใช้งานได้นาน จึงมีการ

เปลี่ยนวัสดุเป็นเสาคอนกรีตแทน ในส่วนนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคของประเทศไทยก็ได้เห็นด้วยและมีการเปลี่ยนเสา

ไฟฟ้าทั้งหมดในประเทศเป็นเสาคอนกรีตแล้ว แต่อาจจะยังหลงเหลือในพื้นที่ชนบทห่างไกลบ้างเล็กน้อย ซึ่งก็จะมีการ

เปลี่ยนเป็นเสาคอนกรีตทั้งหมดในอนาคต

 

Material Sola Street Model 1 (แบบหัวกลม)

Sola Street Model 1ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเสา (นิ้ว)ความสูงเสา (เมตร)ผิว
Sola Street Model 01033ชุบกัลวาไนซ์/พ่นสีดำ,สีขาว
Sola Street Model 01143ชุบกัลวาไนซ์/พ่นสีดำ,สีขาว
Sola Street Model 01234ชุบกัลวาไนซ์/พ่นสีดำ,สีขาว
Sola Street Model 01344ชุบกัลวาไนซ์/พ่นสีดำ,สีขาว

 


Material Sola Street Model 2 (แบบหัวเหลี่ยม)

Sola Street Model 2ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเสา (นิ้ว)ความสูงเสา (เมตร)ผิว
Sola Street Model 02033ชุบกัลวาไนซ์/พ่นสีดำ,สีขาว
Sola Street Model 02143ชุบกัลวาไนซ์/พ่นสีดำ,สีขาว
Sola Street Model 02234ชุบกัลวาไนซ์/พ่นสีดำ,สีขาว
Sola Street Model 02344ชุบกัลวาไนซ์/พ่นสีดำ,สีขาว

 


Material Sola Street Model 3 (แบบกิ่งก้าน)

Sola Street Model 3ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเสา (นิ้ว)ความสูงเสา (เมตร)ผิว
Sola Street Model 03033ชุบกัลวาไนซ์/พ่นสีดำ,สีขาว
Sola Street Model 03143ชุบกัลวาไนซ์/พ่นสีดำ,สีขาว
Sola Street Model 03234ชุบกัลวาไนซ์/พ่นสีดำ,สีขาว
Sola Street Model 03344ชุบกัลวาไนซ์/พ่นสีดำ,สีขาว

 

Model เสาไฟถนน LP-A-01

 

Model เสาไฟถนน LP-A-01H (m.)D1 (mm.)D2 (mm.)A (mm.)
เสาไฟถนน LP-A-0113.010360300
เสาไฟถนน LP-A-0124.011760350
เสาไฟถนน LP-A-0135.013160350
เสาไฟถนน LP-A-0146.014660350
เสาไฟถนน LP-A-0157.016060350
เสาไฟถนน LP-A-0168.017460380
เสาไฟถนน LP-A-0179.018960400
เสาไฟถนน LP-A-01810.021976450
เสาไฟถนน LP-A-01912.024776450
เสาไฟถนน LP-A-011014.024689600

 

 


 

Model เสาไฟถนน LP-A-02

Model เสาไฟถนน LP-A-02H (m.)D1 (mm.)D2 (mm.)A (mm.)
 เสาไฟถนน LP-A-0213.010360300
 เสาไฟถนน LP-A-0224.011760350
 เสาไฟถนน LP-A-0235.013160350
 เสาไฟถนน LP-A-0246.014660350
 เสาไฟถนน LP-A-0257.016060350
 เสาไฟถนน LP-A-0268.017460380
 เสาไฟถนน LP-A-0279.018960400
 เสาไฟถนน LP-A-02810.021976450
 เสาไฟถนน LP-A-02912.024776450
 เสาไฟถนน LP-A-021014.024689600

 

 


 

Model เสาไฟถนน LP-A-03

Model เสาไฟถนน LP-A-03H1 (m.)D1 (mm.)D2 (mm.)H2 (mm.)A (mm.)
เสาไฟถนน LP-A-0312.57660120150
เสาไฟถนน LP-A-0323.07660120150
เสาไฟถนน LP-A-0333.57660120150
เสาไฟถนน LP-A-0344.07660120150
เสาไฟถนน LP-A-0353.011460120250
เสาไฟถนน LP-A-0363.511460120250
เสาไฟถนน LP-A-0374.011460120250
เสาไฟถนน LP-A-0384.511460120250
เสาไฟถนน LP-A-0395.011460120250
เสาไฟถนน LP-A-03106.011460120250
เสาไฟถนน LP-A-03115.011460120300
 เสาไฟถนน LP-A-03126.014060120300
เสาไฟถนน LP-A-03137.014060120400
เสาไฟถนน LP-A-03148.014060120400
เสาไฟถนน LP-A-03159.014060120400
เสาไฟถนน LP-A-031610.014060120400
เสาไฟถนน LP-A-031712.014060120500

 


 

 

Model เสาไฟถนน LP-A-04

Model เสาไฟถนน LP-A-04H (m.)D (mm.)A (mm.)
 เสาไฟถนน LP-A-0414.060300
 เสาไฟถนน LP-A-0425.060350
 เสาไฟถนน LP-A-0436.060350
 เสาไฟถนน LP-A-0447.060350
 เสาไฟถนน LP-A-0458.060350
 เสาไฟถนน LP-A-0469.060380
 เสาไฟถนน LP-A-04710.076400
 เสาไฟถนน LP-A-04811.076450
 เสาไฟถนน LP-A-04912.076450

 

 


 


Model เสาไฟถนน LP-A-05

Model เสาไฟถนน LP-A-05H (m.)D1 (mm.)D2 (mm.)A (mm.)
 เสาไฟถนน LP-A-0514.010360300
 เสาไฟถนน LP-A-0525.011360350
 เสาไฟถนน LP-A-0536.012760350
 เสาไฟถนน LP-A-0547.014160350
 เสาไฟถนน LP-A-0558.015660350
 เสาไฟถนน LP-A-0569.017060380
 เสาไฟถนน LP-A-05710.020076400
 เสาไฟถนน LP-A-05811.021576450
 เสาไฟถนน LP-A-05912.021976450

 

 


 

เสาไฟถนน LP-A-06

Model เสาไฟถนน LP-A-06H (m.)D (mm.)A (mm.)
 เสาไฟถนน LP-A-0614.060300
 เสาไฟถนน LP-A-0625.060350
 เสาไฟถนน LP-A-0636.060350
 เสาไฟถนน LP-A-0647.060350
 เสาไฟถนน LP-A-0658.060350
 เสาไฟถนน LP-A-0669.060380
 เสาไฟถนน LP-A-06710.076400
 เสาไฟถนน LP-A-06811.076450
 เสาไฟถนน LP-A-06912.076450

 

 


 

Model เสาไฟถนน LP-A-07

Model เสาไฟถนน LP-A-07H (m.)D1 (mm.)D2 (mm.)A (mm.)
 เสาไฟถนน LP-A-0714.010360300
 เสาไฟถนน LP-A-0725.011360350
 เสาไฟถนน LP-A-0736.012760350
 เสาไฟถนน LP-A-0747.014160350
 เสาไฟถนน LP-A-0758.015660350
 เสาไฟถนน LP-A-0769.017060380
 เสาไฟถนน LP-A-07710.020076400
 เสาไฟถนน LP-A-07811.021576450
 เสาไฟถนน LP-A-07912.021976450

 

 


 

Visitors: 100,332