แผงโซล่าเซลล์ดียังไง?

แผงโซล่าเซลล์

แผงโซล่าเซลล์ (หรือ Solar Panel) เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้กลายเป็นพลังงานไฟฟ้าที่ใช้งานได้ มีหลายประเภท ซึ่งประเภทที่นิยมกันคือ :

 1. แผงโซล่าร์เซลล์ชนิดโมโนคริสตัลไลน์ (Monocrystalline Silicon Solar Cells) : ทำมาจากซิลิคอนทรงกระบอกบริสุทธิ์ มีประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าสูง แม้จะอยู่ในภาวะที่มีแสงน้อยก็ตาม มีอายุการใช้งานมากกว่า 25 ปีขึ้นไป 
 2. แผงโซล่าร์เซลล์ชนิดโพลีคริสตัลไลน์ (Polycrystalline Silicon Solar Cells) : มีราคาถูกกว่าแผงโซล่าร์เซลล์โมโนคริสตัลไลน์ แต่ต้องแลกมากับคุณสมบัติในการผลิตไฟฟ้าได้น้อยกว่า แต่เหมาะติดตั้งในที่ที่มีอุณหภูมิสูงและมีแสงแดดสาดส่องได้ถึงตลอดเพื่อการผลิตพลังงานไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด 

แผงโซล่าร์เซลล์สามารถติดตั้งได้ตามบ้านเรือนหรือตามอาคารสำนักงาน บริเวณหลังคาบ้านเป็นสถานที่ที่เหมาะสมในการติดตั้งแผงโซล่าร์เซลล์มากที่สุด หากคุณกำลังมองหาพลังงานทดแทนที่ช่วยให้คุณประหยัดค่าไฟฟ้า แผงโซล่าร์เซลล์เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมอย่างแน่นอน 

 

แผงโซล่าร์เซลล์มีข้อดีอะไรบ้าง?

แผงโซล่าร์เซลล์มีข้อดีมากมาย นี่คือบางข้อดีที่คุณอาจสนใจ :

 1. พลังงานทดแทน : แผงโซล่าร์เซลล์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการผลิตไฟฟ้า ซึ่งเป็นแหล่งพลังงานทดแทนที่ไม่มีการใช้เชื้อเพลิงหรือส่งมลพิษในกระบวนการผลิต
 2. ลดค่าใช้จ่ายในระยะยาว : แม้ว่าการติดตั้งแผงโซล่าร์เซลล์จะมีค่าใช้จ่ายในตอนแรก แต่คุณจะประหยัดค่าไฟฟ้าในระยะยาว โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซื้อเชื้อเพลิง
 3. อยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อม : การใช้แผงโซล่าร์เซลล์ช่วยลดการใช้พลังงานจากแหล่งที่มีการใช้เชื้อเพลิง ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และส่งเสียงเสียงมลพิษ
 4. ควบคุมเองได้ : คุณสามารถติดตั้งแผงโซล่าร์เซลล์บนหลังคาบ้านหรืออาคารสำนักงานของคุณ และใช้พลังงานที่คุณผลิตเอง
 5. มีอายุการใช้งานนาน : แผงโซล่าร์เซลล์มีอายุการใช้งานมากกว่า 25 ปี ซึ่งทำให้คุณสามารถใช้งานได้นาน

 

ติดตั้งแผงโซล่าร์เซลล์ในที่ช่วยประหยัดพลังได้อย่างไร

การติดตั้งแผงโซล่าร์เซลล์ในที่ที่ช่วยประหยัดพลังงานมีขั้นตอนที่คุณสามารถทำได้ดังนี้ :

 1. เลือกตำแหน่งที่เหมาะสม : ควรตรวจสอบว่าที่ติดตั้งมีแสงอาทิตย์ส่องตรงหรือไม่ หากมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ควรเลือกติดตั้งบนหลังคาบ้านหรืออาคารสำนักงาน
 2. ตรวจสอบความแข็งแกร่งของโครงสร้าง : ต้องตรวจสอบว่าโครงสร้างที่ต้องการติดตั้งสามารถรับน้ำหนักแผงโซล่าร์เซลล์ได้ และมีพื้นที่เพียงพอ
 3. ติดตั้งแผงโซล่าร์เซลล์ : ควรให้ช่างติดตั้งมาติดตั้ง โดยให้ความสำคัญในการติดตั้งให้แน่ใจว่าแผงโซล่าร์เซลล์ติดตั้งในทิศทางที่เหมาะสม และมีการระบายความร้อนอย่างถูกต้อง
 4. เชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้า : ต้องเชื่อมต่อแผงโซล่าร์เซลล์กับระบบไฟฟ้าในบ้านหรืออาคาร โดยให้ช่างไฟตรวจสอบความปลอดภัย
 5. ตรวจสอบประสิทธิภาพ : หลังจากติดตั้งแผงโซล่าร์เซลล์ ควรตรวจสอบประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้า และตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าระบบทำงานอย่างถูกต้อง

การติดตั้งแผงโซล่าร์เซลล์เป็นการลงมือทำที่สำคัญ ควรให้ความสำคัญในการเลือกตำแหน่งและการติดตั้งให้ถูกต้อง หากคุณต้องการประหยัดพลังงานและลดค่าใช้จ่ายในระยะยาว แผงโซล่าร์เซลล์เป็นตัวเลือกที่ควรพิจารณาอย่างสมควร

 

ขนาดของแผงโซล่าร์เซลล์

ขนาดของแผงโซล่าร์เซลล์มีความหลากหลาย แต่มักจะมีขนาดประมาณ 60 x 120 ซม. หรือประมาณ 2 x 4 ฟุต ซึ่งเป็นขนาดมาตรฐานที่ใช้งานกันอย่างแพร่หลาย

 

แผงโซล่าร์เซลล์มีกี่แบบ

แผงโซล่าร์เซลล์มีหลายแบบ ซึ่งบางแบบมีความเหมาะสมกับการใช้งานในสถานที่และเงื่อนไขที่แตกต่างกัน นี่คือสองแบบที่นิยมใช้ :

 1. แผงโซล่าร์เซลล์ชนิดโมโนคริสตัลไลน์ (Monocrystalline Silicon Solar Cells) : ทำมาจากซิลิคอนทรงกระบอกบริสุทธิ์ มีประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าสูง แม้จะอยู่ในภาวะที่มีแสงน้อยก็ตาม มีอายุการใช้งานมากกว่า 25 ปีขึ้นไป 
 2. แผงโซล่าร์เซลล์ชนิดโพลีคริสตัลไลน์ (Polycrystalline Silicon Solar Cells) : มีราคาถูกกว่าแผงโซล่าร์เซลล์โมโนคริสตัลไลน์ แต่ต้องแลกมากับคุณสมบัติในการผลิตไฟฟ้าได้น้อยกว่า แต่เหมาะติดตั้งในที่ที่มีอุณหภูมิสูงและมีแสงแดดสาดส่องได้ถึงตลอดเพื่อการผลิตพลังงานไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด 

หากคุณกำลังมองหาวิธีในการประหยัดพลังงานและลดค่าใช้จ่ายในระยะยาว แผงโซล่าร์เซลล์เป็นตัวเลือกที่ควรพิจารณาอย่างสมควร

 

 

 

 

 

Visitors: 100,331