ຝາປິດທໍ່ ເຫຼັກ

ຜູ້ຜະລິດ ແລະ ຈຳໜ່າຍ ຝາປິດທໍ່ ປົກຈາກຜູ້ຜະລິດທໍ່ໂລຫະ ທໍ່ລະບາຍນ້ ເຫຼັກ
ໃນ​ສາງ ແລະ ເຮັດເພື່ອຕາມ ສັ່ງ
ການຈັດສົ່ງ ຈາກປະເທດໄທ-ປະເທດລາວ

 

 

 

ຝາປິດທໍ່ ທໍ່ລະບາຍນ້ ເຫຼັກ

ຂະໜາດ ສູງ 25 ມິລີແມັດ

Model GTS-01

Model GTS-01 ຝາປິດທໍ່ ທໍ່ລະບາຍນ້ ເຫຼັກ (W) ກ້ວາງ(cm.) (T)ຫນາ(mm.) (L)ຍາວ(m.) (H)ສູງ(mm.)
GTS-011 ຝາປິດທໍ່ ທໍ່ລະບາຍນ້ ເຫຼັກ 20 3 1 25
GTS-012 ຝາປິດທໍ່ ທໍ່ລະບາຍນ້ ເຫຼັກ 20 6 1 25
GTS-013 ຝາປິດທໍ່ ທໍ່ລະບາຍນ້ ເຫຼັກ 25 3 1 25
GTS-014 ຝາປິດທໍ່ ທໍ່ລະບາຍນ້ ເຫຼັກ 25 6 1 25
GTS-015 ຝາປິດທໍ່ ທໍ່ລະບາຍນ້ ເຫຼັກ 30 3 1 25
GTS-016 ຝາປິດທໍ່ ທໍ່ລະບາຍນ້ ເຫຼັກ 30 6 1 25
GTS-017 ຝາປິດທໍ່ ທໍ່ລະບາຍນ້ ເຫຼັກ 40 3 1 25
GTS-018 ຝາປິດທໍ່ ທໍ່ລະບາຍນ້ ເຫຼັກ 40 6 1 25
GTS-019 ຝາປິດທໍ່ ທໍ່ລະບາຍນ້ ເຫຼັກ 50 4.5 1 25
GTS-0110ຝາປິດທໍ່ ທໍ່ລະບາຍນ້ ເຫຼັກ 50 6 1 25
GTS-0111 ຝາປິດທໍ່ ທໍ່ລະບາຍນ້ ເຫຼັກ 60 6 1 25
GTS-0112ຝາປິດທໍ່ ທໍ່ລະບາຍນ້ ເຫຼັກ 80 6 1 25
GTS-0113ຝາປິດທໍ່ ທໍ່ລະບາຍນ້ ເຫຼັກ 100 6 1 25

 

*ເຮັດເພື່ອຕາມ ສັ່ງ


 

ຝາປິດທໍ່ ທໍ່ລະບາຍນ້ ເຫຼັກ

ຂະໜາດ ສູງ 32 ມິລີແມັດ

Model GTS-02

Model GTS-02 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ(W)ความกว้าง(ซม.)(T)เหล็กหนา(มม.)(L)ความยาว(ม.)(H)ความสูงบ่า(มม.)
GTS-021 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ203132
GTS-022 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ206132
GTS-023 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ253132
GTS-024 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ256132
GTS-025 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ303132
GTS-026 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ306132
GTS-027 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ403132
GTS-028 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ406132
GTS-029 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ504.5132
GTS-0210ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ506132
GTS-0211 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ606132
GTS-0212ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ806132
GTS-0213ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ1006132

 

*สั่งผลิตตามขนาดอื่นๆได้


 

ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ

รุ่น ความสูงบ่า 38 มิลลิเมตร

Model GTS-03

Model GTS-03 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ(W)ความกว้าง(ซม.)(T)เหล็กหนา(มม.)(L)ความยาว(ม.)(H)ความสูงบ่า(มม.)
GTS-031 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ203138
GTS-032 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ206138
GTS-033 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ253138
GTS-034 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ256138
GTS-035 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ303138
GTS-036 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ306138
GTS-037 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ403138
GTS-038 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ406138
GTS-039 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ504.5138
GTS-0310ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ506138
GTS-0311 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ606138
GTS-0312ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ806138
GTS-0313ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ1006138

 

*สั่งผลิตตามขนาดอื่นๆได้


 

ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ

รุ่น ความสูงบ่า 50 มิลลิเมตร

Model GTS-04

Model GTS-04 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ(W)ความกว้าง(ซม.)(T)เหล็กหนา(มม.)(L)ความยาว(ม.)(H)ความสูงบ่า(มม.)
GTS-041 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ204150
GTS-042 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ206150
GTS-043 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ254150
GTS-044 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ256150
GTS-045 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ304150
GTS-046 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ306150
GTS-047 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ404150
GTS-048 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ406150
GTS-049 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ504150
GTS-0410ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ506150
GTS-0411 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ606150
GTS-0412ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ806150
GTS-0413ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ1006150

 

*สั่งผลิตตามขนาดอื่นๆได้


 

ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ

รุ่น ความสูงบ่า 65 มิลลิเมตร

Model GTS-05

Model GTS-05 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ(W)ความกว้าง(ซม.)(T)เหล็กหนา(มม.)(L)ความยาว(ม.)(H)ความสูงบ่า(มม.)
GTS-051 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ204165
GTS-052 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ206165
GTS-053 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ254165
GTS-054 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ256165
GTS-055 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ304165
GTS-056 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ306165
GTS-057 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ404165
GTS-058 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ406165
GTS-059 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ504165
GTS-0510ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ506165
GTS-0511 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ606165
GTS-0512ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ806165
GTS-0513ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ1006165

 

*สั่งผลิตตามขนาดอื่นๆได้


 

ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ

รุ่น ความสูงบ่า 75 มิลลิเมตร

Model GTS-06

Model GTS-06 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ(W)ความกว้าง(ซม.)(T)เหล็กหนา(มม.)(L)ความยาว(ม.)(H)ความสูงบ่า(มม.)
GTS-061 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ303175
GTS-062 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ306175
GTS-063 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ403175
GTS-064 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ406175
GTS-065 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ409175
GTS-066 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ503175
GTS-067 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ506175
GTS-068 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ509175
GTS-069 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ606175
GTS-0610 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ609175
GTS-0611 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ706175
GTS-0612 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ709175
GTS-0613 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ806175
GTS-0614 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ806175
GTS-0615 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ8012175
GTS-0616 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ1006175
GTS-0617 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ1009175
GTS-0618 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ10012175

 

*สั่งผลิตตามขนาดอื่นๆได้


 

ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ

รุ่น ความสูงบ่า 100 มิลลิเมตร

Model GTS-07

Model GTS-07 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ(W)ความกว้าง(ซม.)(T)เหล็กหนา(มม.)(L)ความยาว(ม.)(H)ความสูงบ่า(มม.)
GTS-071 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ304.51100
GTS-072 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ3061100
GTS-073 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ404.51100
GTS-074 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ4061100
GTS-075 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ5061100
GTS-076 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ5091100
GTS-077 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ6061100
GTS-078 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ6091100
GTS-079 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ7061100
GTS-0710 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ7091100
GTS-0711 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ8061100
GTS-0712 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ8091100
GTS-0713 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ80121100
GTS-0714 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ10061100
GTS-0715 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ10091100
GTS-0716 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ100121100
GTS-0717 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ12061.2100
GTS-0718 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ12091.2100
GTS-0719 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ120121.2100

 

*สั่งผลิตตามขนาดอื่นๆได้


 

     

ตะแกรงเหล็กฝาท่อ

รุ่นความสูงบ่า 50 mm. ช่อง 50 mm.

Model ES-01

Model ES-01ตะแกรงเหล็กฝาท่อความกว้าง(mm.)ความยาว(mm.)ความสูงบ่า(mm.)เหล็กหนา(mm.)
ES-011ตะแกรงเหล็กฝาท่อ450450506
ES-012ตะแกรงเหล็กฝาท่อ600600506
ES-013ตะแกรงเหล็กฝาท่อ800800506
ES-014ตะแกรงเหล็กฝาท่อ10001000506
ES-015ตะแกรงเหล็กฝาท่อ12001200506

 

 

*สั่งผลิตตามขนาดอื่นๆได้

 


 

     

ตะแกรงเหล็กฝาท่อ

รุ่นความสูงบ่า 50 mm. ช่อง 50 mm.

Model ES-02

Model ES-02ตะแกรงเหล็กฝาท่อความกว้าง(mm.)ความยาว(mm.)ความสูงบ่า(mm.)เหล็กหนา(mm.)
ES-021ตะแกรงเหล็กฝาท่อ3001000506
ES-022ตะแกรงเหล็กฝาท่อ4001000506
ES-023ตะแกรงเหล็กฝาท่อ5001000506
ES-024ตะแกรงเหล็กฝาท่อ6001000506
ES-025ตะแกรงเหล็กฝาท่อ8001000506

 

 

*สั่งผลิตตามขนาดอื่นๆได้

 


 

     

ตะแกรงเหล็กฝาท่อ

รุ่นความสูงบ่า 75 mm. ช่อง 50 mm.

Model ES-03

Model ES-03ตะแกรงเหล็กฝาท่อความกว้าง(mm.)ความยาว(mm.)ความสูงบ่า(mm.)เหล็กหนา(mm.)
ES-031ตะแกรงเหล็กฝาท่อ450450756
ES-032ตะแกรงเหล็กฝาท่อ600600756
ES-033ตะแกรงเหล็กฝาท่อ800800756
ES-034ตะแกรงเหล็กฝาท่อ10001000756
ES-035ตะแกรงเหล็กฝาท่อ12001200756

 

 

*สั่งผลิตตามขนาดอื่นๆได้

 


 

     

ตะแกรงเหล็กฝาท่อ

รุ่นความสูงบ่า 75 mm. ช่อง 50 mm.

Model ES-04

Model ES-04ตะแกรงเหล็กฝาท่อความกว้าง(mm.)ความยาว(mm.)ความสูงบ่า(mm.)เหล็กหนา(mm.)
ES-041ตะแกรงเหล็กฝาท่อ3001000756
ES-042ตะแกรงเหล็กฝาท่อ4001000756
ES-043ตะแกรงเหล็กฝาท่อ5001000756
ES-044ตะแกรงเหล็กฝาท่อ6001000756
ES-045ตะแกรงเหล็กฝาท่อ8001000756

 

 

*สั่งผลิตตามขนาดอื่นๆได้

 


 

     

ตะแกรงเหล็กฝาท่อ

รุ่นความสูงบ่า 100 mm. ช่อง 50 mm.

Model ES-05

Model ES-05ตะแกรงเหล็กฝาท่อความกว้าง(mm.)ความยาว(mm.)ความสูงบ่า(mm.)เหล็กหนา(mm.)
ES-051ตะแกรงเหล็กฝาท่อ4504501006
ES-052ตะแกรงเหล็กฝาท่อ6006001006
ES-053ตะแกรงเหล็กฝาท่อ8008001006
ES-054ตะแกรงเหล็กฝาท่อ100010001006
ES-055ตะแกรงเหล็กฝาท่อ120012001006

 

*สั่งผลิตตามขนาดอื่นๆได้

 


 

     

ตะแกรงเหล็กฝาท่อ

รุ่นความสูงบ่า 100 mm. ช่อง 50 mm.

Model ES-06

Model ES-06ตะแกรงเหล็กฝาท่อความกว้าง(mm.)ความยาว(mm.)ความสูงบ่า(mm.)เหล็กหนา(mm.)
ES-061ตะแกรงเหล็กฝาท่อ30010001006
ES-062ตะแกรงเหล็กฝาท่อ40010001006
ES-063ตะแกรงเหล็กฝาท่อ50010001006
ES-064ตะแกรงเหล็กฝาท่อ60010001006
ES-065ตะแกรงเหล็กฝาท่อ80010001006

 

*สั่งผลิตตามขนาดอื่นๆได้

 


 

     

ตะแกรงเหล็กฝาท่อ

รุ่นความสูงบ่า 50 mm. ช่อง 50 mm.

Model ES-07

Model ES-07ตะแกรงเหล็กฝาท่อความกว้าง(mm.)ความยาว(mm.)ความสูงบ่า(mm.)เหล็กหนา(mm.)
ES-071ตะแกรงเหล็กฝาท่อ450450509
ES-072ตะแกรงเหล็กฝาท่อ600600509
ES-073ตะแกรงเหล็กฝาท่อ800800509
ES-074ตะแกรงเหล็กฝาท่อ10001000509
ES-075ตะแกรงเหล็กฝาท่อ12001200509

 

 

*สั่งผลิตตามขนาดอื่นๆได้

 


 

     

ตะแกรงเหล็กฝาท่อ

รุ่นความสูงบ่า 50 mm. ช่อง 50 mm.

Model ES-08

Model ES-08ตะแกรงเหล็กฝาท่อความกว้าง(mm.)ความยาว(mm.)ความสูงบ่า(mm.)เหล็กหนา(mm.)
ES-081ตะแกรงเหล็กฝาท่อ3001000509
ES-082ตะแกรงเหล็กฝาท่อ4001000509
ES-083ตะแกรงเหล็กฝาท่อ5001000509
ES-084ตะแกรงเหล็กฝาท่อ6001000509
ES-085ตะแกรงเหล็กฝาท่อ8001000509

 

*สั่งผลิตตามขนาดอื่นๆได้

 


 

     

ตะแกรงเหล็กฝาท่อ

รุ่นความสูงบ่า 75 mm. ช่อง 50 mm.

Model ES-09

Model ES-09ตะแกรงเหล็กฝาท่อความกว้าง(mm.)ความยาว(mm.)ความสูงบ่า(mm.)เหล็กหนา(mm.)
ES-091ตะแกรงเหล็กฝาท่อ450450759
ES-092ตะแกรงเหล็กฝาท่อ600600759
ES-093ตะแกรงเหล็กฝาท่อ800800759
ES-094ตะแกรงเหล็กฝาท่อ10001000759
ES-095ตะแกรงเหล็กฝาท่อ12001200759

 

 

*สั่งผลิตตามขนาดอื่นๆได้

 


 

       

ตะแกรงเหล็กฝาท่อ

รุ่นความสูงบ่า 75 mm. ช่อง 50 mm.

Model ES-10

Model ES-10ตะแกรงเหล็กฝาท่อความกว้าง(mm.)ความยาว(mm.)ความสูงบ่า(mm.)เหล็กหนา(mm.)
ES-101ตะแกรงเหล็กฝาท่อ3001000759
ES-102ตะแกรงเหล็กฝาท่อ4001000759
ES-103ตะแกรงเหล็กฝาท่อ5001000759
ES-104ตะแกรงเหล็กฝาท่อ6001000759
ES-105ตะแกรงเหล็กฝาท่อ8001000759

 

 

*สั่งผลิตตามขนาดอื่นๆได้

 


 

     

ตะแกรงเหล็กฝาท่อ

รุ่นความสูงบ่า 100 mm. ช่อง 50 mm.

Model ES-11

Model ES-11ตะแกรงเหล็กฝาท่อความกว้าง(mm.)ความยาว(mm.)ความสูงบ่า(mm.)เหล็กหนา(mm.)
ES-111ตะแกรงเหล็กฝาท่อ4504501009
ES-112ตะแกรงเหล็กฝาท่อ6006001009
ES-113ตะแกรงเหล็กฝาท่อ8008001009
ES-114ตะแกรงเหล็กฝาท่อ100010001009
ES-115ตะแกรงเหล็กฝาท่อ120012001009

 

 

*สั่งผลิตตามขนาดอื่นๆได้

 


 

      

ตะแกรงเหล็กฝาท่อ

รุ่นความสูงบ่า 100 mm. ช่อง 50 mm.

Model ES-12

Model ES-12ตะแกรงเหล็กฝาท่อความกว้าง(mm.)ความยาว(mm.)ความสูงบ่า(mm.)เหล็กหนา(mm.)
ES-121ตะแกรงเหล็กฝาท่อ30010001009
ES-122ตะแกรงเหล็กฝาท่อ40010001009
ES-123ตะแกรงเหล็กฝาท่อ50010001009
ES-124ตะแกรงเหล็กฝาท่อ60010001009
ES-125ตะแกรงเหล็กฝาท่อ80010001009

 

 

*สั่งผลิตตามขนาดอื่นๆได้

 


 

      

ตะแกรงเหล็กฝาท่อ

รุ่นความสูงบ่า 50 mm. ช่อง 50 mm.

Model ES-13

Model ES-13ตะแกรงเหล็กฝาท่อความกว้าง(mm.)ความยาว(mm.)ความสูงบ่า(mm.)เหล็กหนา(mm.)
ES-131ตะแกรงเหล็กฝาท่อ4504505012
ES-132ตะแกรงเหล็กฝาท่อ6006005012
ES-133ตะแกรงเหล็กฝาท่อ8008005012
ES-134ตะแกรงเหล็กฝาท่อ100010005012
ES-135ตะแกรงเหล็กฝาท่อ120012005012

 

 

*สั่งผลิตตามขนาดอื่นๆได้

 


 

      

ตะแกรงเหล็กฝาท่อ

รุ่นความสูงบ่า 50 mm. ช่อง 50 mm.

Model ES-14

Model ES-14ตะแกรงเหล็กฝาท่อความกว้าง(mm.)ความยาว(mm.)ความสูงบ่า(mm.)เหล็กหนา(mm.)
ES-141ตะแกรงเหล็กฝาท่อ30010005012
ES-142ตะแกรงเหล็กฝาท่อ40010005012
ES-143ตะแกรงเหล็กฝาท่อ50010005012
ES-144ตะแกรงเหล็กฝาท่อ60010005012
ES-145ตะแกรงเหล็กฝาท่อ80010005012

 

 

*สั่งผลิตตามขนาดอื่นๆได้

 


 

     

ตะแกรงเหล็กฝาท่อ

รุ่นความสูงบ่า 75 mm. ช่อง 50 mm.

Model ES-15

Model ES-15ตะแกรงเหล็กฝาท่อความกว้าง(mm.)ความยาว(mm.)ความสูงบ่า(mm.)เหล็กหนา(mm.)
ES-151ตะแกรงเหล็กฝาท่อ4504507512
ES-152ตะแกรงเหล็กฝาท่อ6006007512
ES-153ตะแกรงเหล็กฝาท่อ8008007512
ES-154ตะแกรงเหล็กฝาท่อ100010007512
ES-155ตะแกรงเหล็กฝาท่อ120012007512

 

 

*สั่งผลิตตามขนาดอื่นๆได้

 


 

     

ตะแกรงเหล็กฝาท่อ

รุ่นความสูงบ่า 75 mm. ช่อง 50 mm.

Model ES-16

Model ES-16ตะแกรงเหล็กฝาท่อความกว้าง(mm.)ความยาว(mm.)ความสูงบ่า(mm.)เหล็กหนา(mm.)
ES-161ตะแกรงเหล็กฝาท่อ30010007512
ES-162ตะแกรงเหล็กฝาท่อ40010007512
ES-163ตะแกรงเหล็กฝาท่อ50010007512
ES-164ตะแกรงเหล็กฝาท่อ60010007512
ES-165ตะแกรงเหล็กฝาท่อ80010007512

 

 

*สั่งผลิตตามขนาดอื่นๆได้

 


 

      

ตะแกรงเหล็กฝาท่อ

รุ่นความสูงบ่า 100 mm. ช่อง 50 mm.

Model ES-17

Model ES-17

ตะแกรงเหล็กฝาท่อ

ความกว้าง(mm.)ความยาว(mm.)ความสูงบ่า(mm.)เหล็กหนา(mm.)
ES-171ตะแกรงเหล็กฝาท่อ45045010012
ES-172ตะแกรงเหล็กฝาท่อ60060010012
ES-173ตะแกรงเหล็กฝาท่อ80080010012
ES-174ตะแกรงเหล็กฝาท่อ1000100010012
ES-175ตะแกรงเหล็กฝาท่อ1200120010012

 

 

*สั่งผลิตตามขนาดอื่นๆได้

 


 

     

ตะแกรงเหล็กฝาท่อ

รุ่นความสูงบ่า 100 mm. ช่อง 50 mm.

Model ES-18

Model ES-18ตะแกรงเหล็กฝาท่อความกว้าง(mm.)ความยาว(mm.)ความสูงบ่า(mm.)เหล็กหนา(mm.)
ES-181ตะแกรงเหล็กฝาท่อ300100010012
ES-182ตะแกรงเหล็กฝาท่อ400100010012
ES-183ตะแกรงเหล็กฝาท่อ500100010012
ES-184ตะแกรงเหล็กฝาท่อ600100010012
ES-185ตะแกรงเหล็กฝาท่อ800100010012

 

 

*สั่งผลิตตามขนาดอื่นๆได้

 


 

Visitors: 100,329