ตะแกรงระบายน้ำสูง 25 mm.

เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียด

กรุณาใส่ข้อความ …

ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ

รุ่น ความสูงบ่า 25 มิลลิเมตร

Model GTS-01

Model GTS-01 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ (W)ความกว้าง(ซม.) (T)เหล็กหนา(มม.) (L)ความยาว(ม.) (H)ความสูงบ่า(มม.)
GTS-011 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 20 3 1 25
GTS-012 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 20 6 1 25
GTS-013 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 25 3 1 25
GTS-014 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 25 6 1 25
GTS-015 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 30 3 1 25
GTS-016 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 30 6 1 25
GTS-017 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 40 3 1 25
GTS-018 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 40 6 1 25
GTS-019 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 50 4.5 1 25
GTS-0110ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 50 6 1 25
GTS-0111 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 60 6 1 25
GTS-0112ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 80 6 1 25
GTS-0113ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 100 6 1 25

 

*สั่งผลิตตามขนาดอื่นๆได้


 

Visitors: 100,332