ตะแกรงระบายน้ำสูง 75 mm.

เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียด

กรุณาใส่ข้อความ …

ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ

รุ่น ความสูงบ่า 75 มิลลิเมตร

Model GTS-06

Model GTS-06 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ (W)ความกว้าง(ซม.) (T)เหล็กหนา(มม.) (L)ความยาว(ม.) (H)ความสูงบ่า(มม.)
GTS-061 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 30 3 1 75
GTS-062 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 30 6 1 75
GTS-063 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 40 3 1 75
GTS-064 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 40 6 1 75
GTS-065 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 40 9 1 75
GTS-066 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 50 3 1 75
GTS-067 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 50 6 1 75
GTS-068 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 50 9 1 75
GTS-069 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 60 6 1 75
GTS-0610 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 60 9 1 75
GTS-0611 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 70 6 1 75
GTS-0612 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 70 9 1 75
GTS-0613 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 80 6 1 75
GTS-0614 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 80 6 1 75
GTS-0615 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 80 12 1 75
GTS-0616 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 100 6 1 75
GTS-0617 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 100 9 1 75
GTS-0618 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 100 12 1 75

 

*สั่งผลิตตามขนาดอื่นๆได้


 

Visitors: 104,276