ตะแกรงระบายน้ำสูง 100 mm.

ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ

รุ่น ความสูงบ่า 100 มิลลิเมตร

Model GTS-07

Model GTS-07 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ (W)ความกว้าง(ซม.) (T)เหล็กหนา(มม.) (L)ความยาว(ม.) (H)ความสูงบ่า(มม.)
GTS-071 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 30 4.5 1 100
GTS-072 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 30 6 1 100
GTS-073 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 40 4.5 1 100
GTS-074 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 40 6 1 100
GTS-075 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 50 6 1 100
GTS-076 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 50 9 1 100
GTS-077 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 60 6 1 100
GTS-078 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 60 9 1 100
GTS-079 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 70 6 1 100
GTS-0710 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 70 9 1 100
GTS-0711 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 80 6 1 100
GTS-0712 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 80 9 1 100
GTS-0713 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 80 12 1 100
GTS-0714 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 100 6 1 100
GTS-0715 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 100 9 1 100
GTS-0716 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 100 12 1 100
GTS-0717 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 120 6 1.2 100
GTS-0718 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 120 9 1.2 100
GTS-0719 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 120 12 1.2 100

 

*สั่งผลิตตามขนาดอื่นๆได้


 

Visitors: 100,330