รุ่น Light Weight

ตะแกรงสแตนเลสรางระบายน้ำ รุ่น L Stainless Grating

          ตะแกรงสแตนเลสระบายน้ำ ของแมททีเรียล ผลิตจาก สแตนเลส เกรด SUS 304 จึงทำให้มั่นใจได้ว่าตะแกรงรางระบายน้ำสแตนเลส

ปลอดสนิม ตะแกรงสแตนเลสระบายน้ำ ฝาท่อสแตนเลส ตะแกรงกันกลิ่นสแตนเลส มารถออกมาทำความสะอาดได้ ตะแกรงสแตนเลสระบายน้ำ 

ฝาท่อสแตนเลส ตะแกรงกันกลิ่นสแตนเลส มีหลายรูปแบบ สามารถเลือกใช้ตามความต้องการ ตามความเหมาะสมกับการใช้งาน แล้วเหมาะกับขนา 

ตะแกรงสแตนเลสระบายน้ำ ฝาท่อสแตนเลส ตะแกรงกันกลิ่นสแตนเลส นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติพิเศษให้เลือกได้ตามต้องการ คือ ตะแกรงสแตนเลสรางระบายน้ำ รุ่นมีคนเดินผ่าน สามารถรับน้ำหนักคนเดินผ่านได้ เหมาะสำหรับคนเดิน ทางเดิน ทางเท้า ใช้งานตามโรงแรม ตามห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาลเอกชน ร้านอาหาร 

ขนาดตะแกรงสแตนเลสรางระบายน้ำ

รุ่น Model Stainless grating STL-LA-01

Model Stainless grating STL-LA-01 ความกว้าง(mm.) ความยาว(mm.) ความสูงบ่า(mm.) ความหนา(mm.) ชนิดผิว
STL-LA-011 รางระบายน้ำสแตนเลส 100 500 25 2 Mirror/Hair Line
STL-LA-012 รางระบายน้ำสแตนเลส 150 500 25 2 Mirror/Hair Line
STL-LA-013 รางระบายน้ำสแตนเลส 200 500 25 2 Mirror/Hair Line
STL-LA-014 รางระบายน้ำสแตนเลส 250 500 25 2 Mirror/Hair Line
STL-LA-015 รางระบายน้ำสแตนเลส 100 1000 25 2 Mirror/Hair Line
STL-LA-016 รางระบายน้ำสแตนเลส 150 1000 25 2 Mirror/Hair Line
STL-LA-017 รางระบายน้ำสแตนเลส 200 1000 25 2 Mirror/Hair Line
STL-LA-018 รางระบายน้ำสแตนเลส 250 1000 25 2 Mirror/Hair Line

 


 

 

ขนาดตะแกรงสแตนเลสรางระบายน้ำ

รุ่น Model Stainless grating STL-LA-02

Model Stainless grating STL-LA-02 ความกว้าง(mm.) ความยาว(mm.) ความสูงบ่า(mm.) ความหนา(mm.) ชนิดผิว
STL-LA-021 รางระบายน้ำสแตนเลส 100 500 25 2 Mirror/Hair Line
STL-LA-022 รางระบายน้ำสแตนเลส 150 500 25 2 Mirror/Hair Line
STL-LA-023 รางระบายน้ำสแตนเลส 200 500 25 2 Mirror/Hair Line
STL-LA-024 รางระบายน้ำสแตนเลส 250 500 25 2 Mirror/Hair Line
STL-LA-025 รางระบายน้ำสแตนเลส 100 1000 25 2 Mirror/Hair Line
STL-LA-026 รางระบายน้ำสแตนเลส 150 1000 25 2 Mirror/Hair Line
STL-LA-027 รางระบายน้ำสแตนเลส 200 1000 25 2 Mirror/Hair Line
STL-LA-028 รางระบายน้ำสแตนเลส 250 1000 25 2 Mirror/Hair Line

 


 

 

ขนาดตะแกรงสแตนเลสรางระบายน้ำ

รุ่น Model Stainless grating STL-LA-03

Model Stainless grating STL-LA-03 ความกว้าง(mm.) ความยาว(mm.) ความสูงบ่า(mm.) ความหนา(mm.) ชนิดผิว
STL-LA-031 รางระบายน้ำสแตนเลส 100 500 25 2 Mirror/Hair Line
STL-LA-032 รางระบายน้ำสแตนเลส 150 500 25 2 Mirror/Hair Line
STL-LA-033 รางระบายน้ำสแตนเลส 200 500 25 2 Mirror/Hair Line
STL-LA-034 รางระบายน้ำสแตนเลส 250 500 25 2 Mirror/Hair Line
STL-LA-035 รางระบายน้ำสแตนเลส 100 1000 25 2 Mirror/Hair Line
STL-LA-036 รางระบายน้ำสแตนเลส 150 1000 25 2 Mirror/Hair Line
STL-LA-037 รางระบายน้ำสแตนเลส 200 1000 25 2 Mirror/Hair Line
STL-LA-038 รางระบายน้ำสแตนเลส 250 1000 25 2 Mirror/Hair Line

 


 

Visitors: 71,965