พาเลทคืออะไร พาเลทกับการขนส่งต่างๆ

พาเลท

พาเลท คือ อุปกรณ์ใช้สำหรับขนส่งสินค้า โดยมีลักษณะคล้ายกับถัง แต่มีขอบตัดแต่งให้สวยงาม และมีข้อต่อใช้งานได้หลายแบบ เช่น พาเลทเหล็ก พาเลทพลาสติก พาเลทไม้ ฯลฯ


พาเลทแบบไหนเหมาะสำหรับสินค้าหนักๆ

    พาเลทที่เหมาะสำหรับสินค้าหนักๆ จะขึ้นอยู่กับน้ำหนักและขนาดของสินค้าค่ะ แต่ละประเภทของพาเลทจะมีความแตกต่างกันไปตามการใช้งานและสินค้าที่จะขนส่งด้วยค่ะ

- Euro pallet : ขนาดประมาณ 80 x 120 x 15 เซนติเมตร
- Japan pallet : ขนาดประมาณ 110 x 110 x 15 เซนติเมตร
- Thai pallet : ขนาดประมาณ 100 x 120 x 15 เซนติเมตร

ถ้าสินค้าหนักๆ และใหญ่ๆ อาจจะใช้พาเลทแบบ Euro pallet หรือ Japan pallet ได้


พาเลทแบบไหนจะเหมาะสำหรับการขนส่งในประเทศ

    พาเลทที่เหมาะสำหรับการขนส่งในประเทศจะขึ้นอยู่กับน้ำหนักและขนาดของสินค้า แต่พาเลทที่มีขนาดใหญ่และทนทานจะเหมาะสำหรับการขนส่งในประเทศ เช่น พาเลทประเภท Euro pallet ขนาดประมาณ 80 x 120 x 15 cm. ซึ่งเป็นขนาดที่ใช้สำหรับขนส่งขนย้ายเป็นหลัก และพาเลทประเภท Japan pallet ขนาดประมาณ 110 x 110 x 15 cm. เป็นพาเลทแบบมาตรฐานที่ใช้ในการขนส่งสินค้าไปต่างประเทศ


พาเลทแบบไหนจะเหมาะสำหรับการขนส่งผ่านช่องทางอื่นๆ เช่น เรือ

พาเลทที่เหมาะสำหรับการขนส่งผ่านช่องทางอื่นๆ เช่น เรือ จะต้องเป็นพาเลทที่ทนทานต่อการขนส่งในสภาพแวดล้อมที่ชุกชุม และต้องมีความแข็งแรงเพียงพอต่อการยกขึ้นลงจากเรือ โดยพาเลทประเภท Heavy Duty Pallet จะเหมาะสำหรับการขนส่งผ่านช่องทางอื่นๆ เช่น เรือ เพราะมีความแข็งแรงและทนทานต่อการขนส่งในสภาพแวดล้อมที่ชุกชุม


พาเลทแบบไหนจะเหมาะสำหรับสินค้าที่มีน้ำหนักไม่มาก

พาเลทประเภท Light Duty Pallets จะเหมาะสำหรับสินค้าที่มีน้ำหนักไม่มาก โดยพาเลทประเภทนี้มีความแข็งแรงต่ำกว่า Heavy Duty Pallets แต่ก็ยังสามารถรองรับน้ำหนักได้ถึง 500 กิโลกรัม


พาเลทแบบไหนกำลังเป็นที่นิยม

พาเลทประเภท Plastic pallets กำลังเป็นที่นิยมในปัจจุบัน เพราะมีความแข็งแรง ทนทานต่อการใช้งาน และไม่มีการสะสมเชื้อโรค ซึ่งเหมาะสำหรับการขนส่งสินค้าในอุตสาหกรรมอาหาร 


พาเลทเหล็กคืออะไร

พาเลทเหล็กคือแผ่นโลหะที่ใช้สำหรับขนส่งสินค้า โดยพาเลทประเภทนี้มีความแข็งแรง แต่มีน้ำหนักมากกว่าพาเลทประเภทอื่นๆ ซึ่งจะไม่เหมาะสำหรับการขนส่งในปริมาณมาก


พาเลทเหล็กเหมาะกับงานแบบไหน

พาเลทเหล็กมีความแข็งแรง แต่มีน้ำหนักมากกว่าพาเลทประเภทอื่นๆ ซึ่งจะไม่เหมาะสำหรับการขนส่งในปริมาณมาก โดยพาเลทประเภทนี้จะใช้ในการขนส่งสินค้าในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมโรงงาน และอื่นๆ


ข้อดีของพาเลทเหล็ก

ข้อดีของพาเลทเหล็กคือ มีความแข็งแรง และความทนทานต่อการใช้งาน โดยสามารถใช้ซ้ำได้หลายครั้ง และยังสามารถรับน้ำหนักสูงได้


ข้อเสียของพาเลทเหล็ก

ข้อเสียของพาเลทเหล็กคือ มีน้ำหนักมากกว่าพาเลทประเภทอื่นๆ ซึ่งจะไม่เหมาะสำหรับการขนส่งในปริมาณมาก และยังต้องใช้ค่าใช้จ่ายในการขนส่งที่สูงกว่าVisitors: 100,329