แผงโซลาเซลล์ และการใช้งาน

แผงโซล่าเซลล์

แผงโซล่าเซลล์ คือ อุปกรณ์ที่ใช้แปลงพลังงานจากแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้า โดยมีแผงโซล่าเซลล์และอินเวอร์เตอร์ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการรับแสงอาทิตย์และเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้ากระแสตรงให้เราสามารถนำไปใช้งานได้ การใช้แผงโซล่าเซลล์จะช่วยให้คุณประหยัดค่าไฟ และช่วยส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานที่สะอาด คุณสามารถผลิตไฟฟ้าให้กับบ้านของคุณได้ โดยที่ยังสามารถช่วยลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ได้

แผงโซล่าเซลล์มีหลายแบบ แต่สามแบบที่ได้รับความนิยมสูงสุดคือ แผงโซล่าเซลล์ชนิด Mono-crystalline และ Poly-crystalline และ Thin-film solar cells โดยแผงโซล่าเซลล์ชนิด Mono-crystalline มีประสิทธิภาพสูงกว่า Poly-crystalline แต่ราคาจะสูงกว่า โดยทั่วไปแล้วแผงโซล่าเซลล์จะมีขนาดใหญ่อยู่ที่ 60 หรือ 72 เซลล์ต่อแผง


การใช้แผงโซล่าเซลล์ในการประหยัดพลังงาน

การใช้แผงโซล่าเซลล์เพื่อประหยัดพลังงานเป็นวิธีที่ดีในการประหยัดพลังงาน โดยโซล่าเซลล์ (Solar Cell) คือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า โดยจะเป็นไฟฟ้ากระแสตรง (Direct Current) ซึ่งเราสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ทันที รวมทั้งสามารถเก็บไว้ในแบตเตอรี่เพื่อใช้งานภายหลังได้ โดยไม่มีผลกระทบต่อธรรมชาติและสิ่งมีชีวิตใดๆ เพราะพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากแผงโซลาร์เซลล์จัดว่าเป็นแหล่งพลังงานสะอาด

คุณสมบัติของแผงโซล่าเซลล์คือ ไม่มีส่วนเครื่องจักรที่ต้องการการบำบัดหรือการบำรุงรักษา ไม่มีส่วนที่ต้องการการจ่ายไฟหรือการจ่ายกำลังไฟฟ้า ไม่มีส่วนที่ต้องการการจ่ายกำลังไฟหรือการจ่ายกำลังไฟฟ้า แผงโซล่าเซลล์จะทำการแปลงพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า โดยไม่มีสารพิษหรือก๊าซที่ถูกปล่อยออกมา

ข้อดีของการใช้แผงโซล่าเซลล์คือ ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม แถมยังช่วยให้คุณได้ใช้พลังงานได้อย่างไม่จำกัด


อายุการใช้งานแผงโซล่าเซลล์

แผงโซล่าเซลล์มีอายุการใช้งานประมาณ 25-30 ปี หลังจากผ่านไป 25 ปี การผลิตแผงโซล่าเซลล์ก็ไม่รับประกันอีกต่อไป แต่อย่างไรก็ตาม อายุการใช้งานของแผงโซล่าเซลล์ขึ้นอยู่กับความเข้มแสงและสภาพอากาศในพื้นที่ที่ติดตั้งด้วย


ข้อดีของการใช้แผงโซล่าเซลล์

การใช้แผงโซล่าเซลล์มีข้อดี ดังนี้

ข้อดี :
- ประหยัดพลังงานได้มากกว่าการใช้พลังงานจากแหล่งอื่นๆ
- ไม่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจัดการรักษาและบำรุงรักษาระบบ


ข้อเสียของการใช้แผงโซล่าเซลล์

การใช้แผงโซล่าเซลล์มีและข้อเสีย ดังนี้

ข้อเสีย :

- ความไม่แน่นอนในการผลิตกระแสไฟฟ้า เพราะขึ้นอยู่กับปริมาณความเข้มของแสงอาทิตย์ในแต่ละวัน
- ต้องเพิ่มแผ่นโซล่าเซลล์หากต้องการใช้ไฟฟ้าแรงสูง ซึ่งราคาก็ค่อนข้างสูงพอสมควร
- ต้องซื้อแบตเตอรี่เพิ่มหากต้องการใช้ไฟในตอนกลางคืน ซึ่งก็เป็นการเพิ่มค่าใช้จ่าย
- ต้องใช้เวลาในการศึกษาก่อนติดตั้งพอสมควร เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดระหว่างการใช้งานVisitors: 99,079