รั้วลวดหนามดีอย่างไร

รั้วลวดหนาม

รั้วลวดหนามเป็นรั้วที่มีลวดหนามหุ้มเหล็กเส้นหลัก โดยมีการเว้นระยะเกลียวหนามเป็นช่องว่างที่มีระยะห่างเท่าๆกัน ซึ่งคุณสมบัติโดยทั่วไปของรั้วลวดหนามคือ สามารถนำไปกั้นเขตแดนรอบตัวบ้าน สามารถป้องกันการบุกรุกพื้นที่บ้าน และส่วนต่างๆ จากบุคคลภายนอก

รั้วลวดหนามคืออุปกรณ์รั้วที่ผลิตด้วยลวดพันกับหนาม มีลักษณะแหลม ใช้เพื่อกั้นเขตแดน ป้องกันการบุกรุก หรือเลี้ยงสัตว์ มีหลายแบบ เช่น ลวดหนาม 2-4 แฉก ลวดหนามเส้นเดี่ยว ลวดหนามเส้นคู่ เป็นต้น


แบบของรั้วลวดหนาม

รั้วลวดหนามมีแบบหลายแบบ แต่ละแบบจะมีคุณสมบัติและการใช้งานที่แตกต่างกันไป โดยทั่วไปแล้ว รั้วลวดหนามจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ รั้วลวดหนามหน้าตัดเกือกม้า และรั้วลวดหนามหน้าตัดสี่เหลี่ยมคางหมู


ขนาดของรั้วลวดหนามที่นิยมใช้งาน

ขนาดของลวดหนามที่นิยมใช้งานมีหลายขนาด โดยเบอร์ลวดหนามที่ใช้กันแพร่หลายมาจากมาตรฐาน SWG (Standard Wire Gauge) ที่ใช้ในแบบสากล รวมถึงประเทศไทยก็ใช้มาตรฐานนี้ ในปัจจุบันลวดหนามที่คนนิยมใช้จะเป็นลวดหนามเบอร์ 12-14 


การติดตั้งรั้วลวดหนาม

การติดตั้งรั้วลวดหนามสามารถทำได้เอง โดยไม่ต้องใช้ช่าง โดยทั่วไปแล้ว ขั้นตอนการติดตั้งรั้วลวดหนามจะประกอบไปด้วย
1. ผสมปูนเตรียมไว้เพื่อที่จะนำมาใช้ในการเททับบริเวณเสาหลัก ซึ่งจะช่วยให้เสาหลักมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้น
2. ขุดเสาหลัก
3. ตั้งเสาหลัก
4. ขึงเส้นเชือกเอ็น
5. พันลวดหนาม


ข้อดีและข้อเสียของรั้วลวดหนาม

รั้วลวดหนามเป็นวัสดุที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในการกำแพงบ้าน โรงงาน หรือสถานที่ต่างๆ เพราะมีความคงทนต่อการเสียหายจากสภาพอากาศ และความทนทานต่อการเข้าถึงของผู้ไม่หวังดี ข้อดีของรั้วลวดหนามคือ ราคาไม่แพง และมีความคงทนต่อการเสียหายจากสภาพอากาศ แต่ข้อเสียของลวดหนามคือ ไม่สวยเท่ารั้วไม้ ถ้าไม่ถูกติดตั้งอย่างถูกต้องจะทำให้เกิดอันตรายได้


ข้อแตกต่างระหว่างรั้วลวดหนาม 2-4 แฉก กับเส้นคู่

รั้วลวดหนาม 2-4 แฉก คือรั้วที่มีลวดหนามเส้นเดียว แต่มีหนามอยู่ 2-4 แฉก ห่างกันประมาณ 10 เซนติเมตร ใช้สำหรับการกั้นเขตแดน ป้องกันการบุกรุก หรือเลี้ยงสัตว์ รั้วลวดหนามเส้นคู่ คือรั้วที่มีลวดหนามเส้นคู่ พันกันเป็นเกลียว ใช้สำหรับการกั้นเขตแดนที่ต้องการความปลอดภัยสูง เช่น เขตทหาร เขตอุตสาหกรรม เขตที่มีการบุกรุกบ่อย ข้อแตกต่างระหว่างรั้วลวดหนาม 2-4 แฉก กับเส้นคู่ คือ จำนวนลวด ลักษณะการพัน และความปลอดภัยVisitors: 100,332