เสาไฟโซลาเซลล์ดียังไง?

เสาไฟโซลาเซลล์

เสาไฟโซล่าเซลล์ เป็นเสาที่ใช้ในการติดตั้งโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) ซึ่งมีความสูงระหว่าง 4-9 เมตร และมีความทนทานต่อสภาพอากาศ สามารถใช้กันได้ทั่วประเทศ การใช้เสาโซล่าเซลล์ช่วยลดการใช้พลังงานที่มาจากแหล่งพลังงานที่ไม่สะอาด และเป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับการใช้ไฟฟ้าในระยะยาว

 

เสาโซล่าเซลล์มีข้อดีอะไรบ้าง?

เสาโซล่าเซลล์มีข้อดีมากมาย :

 1. พลังงานที่สะอาด : เสาโซล่าเซลล์ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นแหล่งพลังงานที่ไม่สะอาด การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ช่วยลดการใช้พลังงานจากแหล่งพลังงานที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในบรรยากาศ.
 2. ควบคุมต้นทุนในระยะยาว : การติดตั้งเสาโซล่าเซลล์อาจมีค่าใช้จ่ายสูงในต้นทุน แต่ในระยะยาว คุณจะประหยัดเงินจากค่าไฟฟ้า โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการผลิตพลังงาน.
 3. ความทนทานต่อสภาพอากาศ : เสาโซล่าเซลล์ทำจากวัสดุที่ทนทานต่อสภาพอากาศ สามารถใช้งานได้ในสภาพอากาศที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นแสงแดดร้อน หรือฝนตก.
 4. ความยืดหยุ่นในการติดตั้ง : เสาโซล่าเซลล์สามารถติดตั้งในที่ต่าง ๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นบนหลังคา ผนัง หรือพื้นดิน.
 5. การใช้งานในพื้นที่ที่ไม่มีไฟฟ้า : เสาโซล่าเซลล์เป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ที่ไม่มีระบบไฟฟ้า หรือในสถานที่ที่ระบบไฟฟ้าไม่เสถียร.

 

การติดตั้งเสาโซล่าเซลล์ใช้กับอุปกรณ์ไหนบ้าง?

เสาโซล่าเซลล์มีความสำคัญในการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ นี่คือบางอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง :

 1. อินเวอร์เตอร์ (Power Inverter) : เป็นเครื่องแปลงไฟฟ้าจาก DC เป็น AC ให้ไฟฟ้าที่โซล่าเซลล์ผลิตสามารถใช้กับไฟฟ้าภายในบ้านได้
 2. เครื่องควบคุมหรือชาร์จเจอร์ (Charge Controller) : อุปกรณ์ควบคุมแรงดัน กระแสไฟฟ้า และการทำงานของโซล่าเซลล์ให้ทำงานได้อย่างเป็นระบบ
 3. อุปกรณ์อื่นๆ : สายไฟ ขาตั้ง ที่ยึดแผงโซล่าเซลล์ (กรณีติดตั้งบนหลังคากระเบื้อง)

การติดตั้งเสาโซล่าเซลล์ควรให้ความสำคัญในการเลือกวัสดุที่มีคุณภาพดี และเหมาะสมกับหลังคาที่จะทำการติดตั้ง อย่างเช่น วัสดุที่ทำหลังคามีหลากหลายประเภท เช่น เมทัลชีท กระเบื้องแผ่นเรียบ กระเบื้องลอนคู่ กระเบื้อง CPAC เป็นต้น 

 

ขนาดของเสาโซล่าเซลล์

ขนาดของเสาโซล่าเซลล์ มีความหลากหลาย ขึ้นอยู่กับกำลังวัตต์ของแผงโซล่าเซลล์ โดยมากความยาวจะอยู่ที่ประมาณ 150-200 เซนติเมตร ในขณะที่ความกว้างอยู่ที่ 70-120 เซนติเมตร ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการเลือกซื้อแผง โดยดูจากการใช้งานของเราเป็นหลัก

 

เสาโซล่าเซลล์มีข้อเสียอะไรบ้าง?

เสาโซล่าเซลล์มีข้อเสียบางอย่างที่ควรพิจารณา :

 1. ต้นทุนเริ่มต้นสูง : การติดตั้งเสาโซล่าเซลล์มีค่าใช้จ่ายสูงในต้นทุน ซึ่งอาจทำให้ไม่คุ้มค่าในบางกรณี แต่ในระยะยาว คุณจะประหยัดเงินจากค่าไฟฟ้า โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการผลิตพลังงาน.
 2. ความทนทานต่อสภาพอากาศ : เสาโซล่าเซลล์ทำจากวัสดุที่ทนทานต่อสภาพอากาศ แต่ยังคงต้องดูแลรักษาเสาให้ใช้งานได้อย่างถูกต้อง และไม่เสียหาย.
 3. พื้นที่ที่ต้องใช้ : การติดตั้งเสาโซล่าเซลล์ต้องใช้พื้นที่ใหญ่ ซึ่งอาจไม่เหมาะสมในบางสถานที่.
 4. ความยุ่งยากในการบำรุงรักษา : การดูแลรักษาเสาโซล่าเซลล์ต้องทำอย่างถูกต้อง และต้องมีการตรวจสอบเสาเพื่อให้มั่นใจว่ายังทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ.
 5. การติดตั้งบนหลังคา : การติดตั้งเสาโซล่าเซลล์บนหลังคาอาจต้องใช้วิธีการที่ซับซ้อน และต้องให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัย.

 

 

 

Visitors: 104,276