เหล็กฉากและการใช้งาน

เหล็กฉาก

เหล็กฉาก (Angle Steel Bars) เป็นวัสดุที่มีลักษณะเป็นหน้าตัดรูปตัวแอล (L) ที่มีมุมฉากตั้งตรง 90 องศา มีคุณสมบัติแข็งแรงทนทาน รับน้ำหนักได้มาก และยืดหยุ่น

เหล็กฉากคือเหล็กที่ผลิตตามมาตรฐาน มอก.1227-2539 จากโรงงานภายในประเทศที่ได้มาตรฐาน มีรูปทรงตัวแอล ซึ่งเกิดจากการรีดร้อนของเหล็กคุณภาพสูง โดยวิศวกรออกแบบให้เหล็กฉากเป็นส่วนประกอบที่สำคัญในโครงสร้างงานเหล็ก และจัดอยู่ในประเภทเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ ใช้ในการทำโครงสร้างอาทิ โรงงานอุตสาหกรรม โครงหลังคาโรงงาน เป็นต้น


เหล็กฉากนิยมใช้ทำอะไรบ้าง

เหล็กฉาก หรือ เหล็กมุม คือ เหล็กที่มีรูปทรงเป็นตัว L หรือมุมฉาก โดยมีขาเท่ากันทั้งสองข้าง เหล็กฉากนิยมใช้ในงานโครงสร้าง เช่น โครงสร้างหลังคาโรงงาน เสาโกดัง เสาส่งไฟฟ้าและวิทยุ และในงานตกแต่งต่างๆ เช่น ทำชั้นวางของอเนกประสงค์ รถเข็น บันได กล่อง สำหรับเหล็กฉากแบบเจาะรู


ขนาดของเหล็กฉากที่นิยมใช้

ขนาดของเหล็กฉากที่นิยมใช้มีหลายขนาด ตั้งแต่ขนาด 1 นิ้ว (เหล็กฉากบาง) หนา 3 มม. ราคาประมาณเส้นละ 250 บาท จนถึงขนาด 2 นิ้ว ขนาด 2 x 2 นิ้ว หนา 3 มม.

 

วิธีการใช้งาน เหล็กฉาก

วิธีการใช้งาน เหล็กฉาก ขึ้นอยู่กับประเภทและวัตถุประสงค์ของการใช้งาน ถ้าเป็น เหล็กฉาก ที่ใช้ในการทำโครงสร้างงานเหล็ก จะต้องมีการตัด เจาะ ประและเชื่อม เหล็กฉาก ให้เข้ากับโครงสร้างที่ต้องการ


การใช้เหล็กฉากทำโครงสร้าง

การใช้เหล็กฉากทำโครงสร้างได้อย่างไรบ้าง ขึ้นอยู่กับขนาดและการออกแบบของโครงสร้าง เหล็กฉากขนาดใหญ่จะใช้ทำเสาโครงสร้างโรงงานอุตสาหกรรม โครงหลังคา เสาโกดัง เสาส่งไฟฟ้าและวิทยุ เหล็กฉากขนาดเล็กหรือเหล็กฉากแบบเจาะรูจะนิยมนำไปทำงานตกแต่งอื่นๆ เช่น ทำชั้นวางของอเนกประสงค์ รถเข็น บันได กล่อง หรืออาจใช้ทำโครงสร้างเบาะของรถโดยสาร เป็นต้น


ข้อดีของเหล็กฉาก

เหล็กฉากเป็นวัสดุก่อสร้างที่มีรูปทรงเป็นตัวอักษร L หรือมุมฉาก มีข้อดีในการใช้งานมากมาย เช่น ประหยัดเวลาในการติดตั้ง ไม่ต้องเชื่อม ไม่ต้องเจาะรู แค่ตัดให้ได้ขนาดตามต้องการ แล้วยึดติดกันด้วยสกรูและน็อต


ข้อเสียของเหล็กฉาก

เหล็กฉากมีข้อเสียไม่มากนัก แต่อาจจะมีความยืดหยุ่นน้อยกว่าเหล็กแผ่น และมีรูปทรงเดียวกันทำให้ไม่สามารถใช้แทนเหล็กแผ่นได้ในทุกกรณีVisitors: 104,275