เหล็กรางน้ำและการใช้งาน

เหล็กรางน้ำ (C-Channel) 

เหล็กรางน้ำ หรือ C-Channel ในภาษาอังกฤษ เป็นเหล็กรูปพรรณรีดร้อน มีความยาว 6 เมตร ใช้ในงานโครงสร้างเหล็กที่ต้องการกำลังรับน้ำหนักสูง เช่น บันได งานแปรต่างๆ งานโครงสร้างบ้าน หลังคาโรงงานต่างๆ มีลักษณะเป็นรูปตัว U ความหนาขาสองข้างเท่ากัน มีมาตรฐาน มอก.


เหล็กรางน้ำใช้ทำอะไรบ้าง

เหล็กรางน้ำ หรือ C-Channel เป็นเหล็กที่มีรูปทรงเป็นตัวอักษร C และมีขนาดตั้งแต่ 20x10 มิลลิเมตร ถึง 300x90 มิลลิเมตร โดยเหล็กรางน้ำนี้ใช้ในการสร้างโครงสร้างต่างๆ เช่น งานบันได งานแปต่างๆ งานโครงสร้างบ้าน งานหลังคา คาน เสา งานสะพาน เสาตอม่อ รวมไปถึง งานโครงสร้างบ้านที่สถาปนิกและวิศวกรนำไปประยุกต์ใช้อย่างน่าสนใจ


ขนาดของเหล็กรางน้ำที่นิยมใช้

ขนาดของเหล็กรางน้ำที่นิยมใช้มีหลายขนาด ให้เลือกตามลักษณะการใช้งาน นิยมเรียกขนาดเป็น “ นิ้ว ” ตั้งแต่ขนาด 2 นิ้ว จนถึง ขนาด 12 นิ้ว ความยาวปกติที่ใช้ทั่วไปคือ 6 เมตร


ข้อแตกต่างระหว่างเหล็กรางน้ำกับเหล็กตัว C

เหล็กรางน้ำและเหล็กตัว C คือเหล็กที่มีรูปทรงเป็นตัว C แต่มีความแตกต่างกันอย่างมาก โดยเหล็กรางน้ำมีความหนาและรับน้ำหนักได้ดีกว่า เหล็กตัว C ซึ่งผลิตโดยการพับและม้วนแผ่นเหล็ก ด้วยความหนาและกระบวนการผลิตที่แตกต่างกันส่งผลให้มีการรับน้ำหนักที่ไม่เท่ากัน


ข้อดีของเหล็กรางน้ำ

เหล็กรางน้ำมีความหนาและรับน้ำหนักได้ดีกว่า เหล็กตัว C ซึ่งผลิตโดยการพับและม้วนแผ่นเหล็ก ด้วยความหนาและกระบวนการผลิตที่แตกต่างกันส่งผลให้มีการรับน้ำหนักที่ไม่เท่ากัน 


ข้อเสียของเหล็กรางน้ำ

เหล็กรางน้ำมีข้อเสียคือ มีความแตกต่างกันไปตามชนิดของเหล็ก แต่ส่วนใหญ่จะเป็นสนิมและผุกร่อนง่าย อีกทั้งมีความยาวที่จำกัด มักเกิดปัญหาที่ทำให้เกิดรอยต่อที่ส่งผลให้เกิดการรั่วซึมVisitors: 104,276