ตะแกรงเหล็กฝาท่อ-ES

ฝาท่อ ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ ฝาปิดบ่อพักน้ำ

     ฝาท่อในหมวดนี้จะเป็นฝาท่อที่ใช้เหล็กแผ่น หรือเหล็กแบนในการผลิตชนิดอย่างเดียว แต่ความหนาเหล็กและความสูงก็จะแตกต่างออกไปตามการใช้งานของแต่ละพื้นที่ สั่งผลิตได้ไม่มีจำนวนขั้นต่ำ เพียงแค่มีขนาด ความกว้าง + ความยาว + ความสูง +ความหนาเหล็กที่ต้องการ ก็สามารถสั่งผลิตสั่งซื้อตะแกรงเหล็กฝาท่อกับเราได้แล้ว ซึ่งความหนาเหล็กที่นิยมสั่งซื้อนั้น จะเริ่มตั้งแต่ความหนาเหล็กที่ 6 มิลลิเมตรขึ้นไป

     สีที่ใช้ มีด้วยกัน 2 แบบ คือ ชุบกัลวาไนซ์ ซึ่งการชุบกัลวาไนซ์นั้นจะมีความนิยมมากกว่าการพ่นสีทั่วไป ยืดอายุการเกิดสนิมได้ยาวนานขึ้น แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นระยะเวลาการเกิดสนิมที่ชิ้นงานก็จะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมบริเวณที่ใช้ตะแกรงเหล็กฝาท่อด้วยเช่นกัน หรืออย่างที่สอง คือ การพ่นสี วิธีนี้ก็จะช่วยให้ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำนี้มีสีสันตามที่ต้องการได้ 

     เลือกซื้อเลือกสั่งตะแกรงเหล็กฝาท่อตามโมเดลด้านล่างนี้ได้เลยหรือหากมีขนาดที่แตกต่างออกไปจากนี้ สามารถสั่งผลิตขนาดอื่นๆเพิ่มเติมได้ตามต้องการ


     

ตะแกรงเหล็กฝาท่อ

รุ่นความสูงบ่า 50 mm. ช่อง 50 mm.

Model ES-01

Model ES-01 ตะแกรงเหล็กฝาท่อ ความกว้าง(mm.) ความยาว(mm.) ความสูงบ่า(mm.) เหล็กหนา(mm.)
ES-011 ตะแกรงเหล็กฝาท่อ 450 450 50 6
ES-012 ตะแกรงเหล็กฝาท่อ 600 600 50 6
ES-013 ตะแกรงเหล็กฝาท่อ 800 800 50 6
ES-014 ตะแกรงเหล็กฝาท่อ 1000 1000 50 6
ES-015 ตะแกรงเหล็กฝาท่อ 1200 1200 50 6

 

 

*สั่งผลิตตามขนาดอื่นๆได้

 


 


     

ตะแกรงเหล็กฝาท่อ

รุ่นความสูงบ่า 50 mm. ช่อง 50 mm.

Model ES-02

Model ES-02 ตะแกรงเหล็กฝาท่อ ความกว้าง(mm.) ความยาว(mm.) ความสูงบ่า(mm.) เหล็กหนา(mm.)
ES-021 ตะแกรงเหล็กฝาท่อ 300 1000 50 6
ES-022 ตะแกรงเหล็กฝาท่อ 400 1000 50 6
ES-023 ตะแกรงเหล็กฝาท่อ 500 1000 50 6
ES-024 ตะแกรงเหล็กฝาท่อ 600 1000 50 6
ES-025 ตะแกรงเหล็กฝาท่อ 800 1000 50 6

 

 

*สั่งผลิตตามขนาดอื่นๆได้

 


 

     

ตะแกรงเหล็กฝาท่อ

รุ่นความสูงบ่า 75 mm. ช่อง 50 mm.

Model ES-03

Model ES-03 ตะแกรงเหล็กฝาท่อ ความกว้าง(mm.) ความยาว(mm.) ความสูงบ่า(mm.) เหล็กหนา(mm.)
ES-031 ตะแกรงเหล็กฝาท่อ 450 450 75 6
ES-032 ตะแกรงเหล็กฝาท่อ 600 600 75 6
ES-033 ตะแกรงเหล็กฝาท่อ 800 800 75 6
ES-034 ตะแกรงเหล็กฝาท่อ 1000 1000 75 6
ES-035 ตะแกรงเหล็กฝาท่อ 1200 1200 75 6

 

 

*สั่งผลิตตามขนาดอื่นๆได้

 


 


     

ตะแกรงเหล็กฝาท่อ

รุ่นความสูงบ่า 75 mm. ช่อง 50 mm.

Model ES-04

Model ES-04 ตะแกรงเหล็กฝาท่อ ความกว้าง(mm.) ความยาว(mm.) ความสูงบ่า(mm.) เหล็กหนา(mm.)
ES-041 ตะแกรงเหล็กฝาท่อ 300 1000 75 6
ES-042 ตะแกรงเหล็กฝาท่อ 400 1000 75 6
ES-043 ตะแกรงเหล็กฝาท่อ 500 1000 75 6
ES-044 ตะแกรงเหล็กฝาท่อ 600 1000 75 6
ES-045 ตะแกรงเหล็กฝาท่อ 800 1000 75 6

 

 

*สั่งผลิตตามขนาดอื่นๆได้

 


 

     

ตะแกรงเหล็กฝาท่อ

รุ่นความสูงบ่า 100 mm. ช่อง 50 mm.

Model ES-05

Model ES-05 ตะแกรงเหล็กฝาท่อ ความกว้าง(mm.) ความยาว(mm.) ความสูงบ่า(mm.) เหล็กหนา(mm.)
ES-051 ตะแกรงเหล็กฝาท่อ 450 450 100 6
ES-052 ตะแกรงเหล็กฝาท่อ 600 600 100 6
ES-053 ตะแกรงเหล็กฝาท่อ 800 800 100 6
ES-054 ตะแกรงเหล็กฝาท่อ 1000 1000 100 6
ES-055 ตะแกรงเหล็กฝาท่อ 1200 1200 100 6

 

 

*สั่งผลิตตามขนาดอื่นๆได้

 


 


     

ตะแกรงเหล็กฝาท่อ

รุ่นความสูงบ่า 100 mm. ช่อง 50 mm.

Model ES-06

Model ES-06 ตะแกรงเหล็กฝาท่อ ความกว้าง(mm.) ความยาว(mm.) ความสูงบ่า(mm.) เหล็กหนา(mm.)
ES-061 ตะแกรงเหล็กฝาท่อ 300 1000 100 6
ES-062 ตะแกรงเหล็กฝาท่อ 400 1000 100 6
ES-063 ตะแกรงเหล็กฝาท่อ 500 1000 100 6
ES-064 ตะแกรงเหล็กฝาท่อ 600 1000 100 6
ES-065 ตะแกรงเหล็กฝาท่อ 800 1000 100 6

 

 

*สั่งผลิตตามขนาดอื่นๆได้

 


 

     

ตะแกรงเหล็กฝาท่อ

รุ่นความสูงบ่า 50 mm. ช่อง 50 mm.

Model ES-07

Model ES-07 ตะแกรงเหล็กฝาท่อ ความกว้าง(mm.) ความยาว(mm.) ความสูงบ่า(mm.) เหล็กหนา(mm.)
ES-071 ตะแกรงเหล็กฝาท่อ 450 450 50 9
ES-072 ตะแกรงเหล็กฝาท่อ 600 600 50 9
ES-073 ตะแกรงเหล็กฝาท่อ 800 800 50 9
ES-074 ตะแกรงเหล็กฝาท่อ 1000 1000 50 9
ES-075 ตะแกรงเหล็กฝาท่อ 1200 1200 50 9

 

 

*สั่งผลิตตามขนาดอื่นๆได้

 


 


     

ตะแกรงเหล็กฝาท่อ

รุ่นความสูงบ่า 50 mm. ช่อง 50 mm.

Model ES-08

Model ES-08 ตะแกรงเหล็กฝาท่อ ความกว้าง(mm.) ความยาว(mm.) ความสูงบ่า(mm.) เหล็กหนา(mm.)
ES-081 ตะแกรงเหล็กฝาท่อ 300 1000 50 9
ES-082 ตะแกรงเหล็กฝาท่อ 400 1000 50 9
ES-083 ตะแกรงเหล็กฝาท่อ 500 1000 50 9
ES-084 ตะแกรงเหล็กฝาท่อ 600 1000 50 9
ES-085 ตะแกรงเหล็กฝาท่อ 800 1000 50 9

 

 

*สั่งผลิตตามขนาดอื่นๆได้

 


 

     

ตะแกรงเหล็กฝาท่อ

รุ่นความสูงบ่า 75 mm. ช่อง 50 mm.

Model ES-09

Model ES-09 ตะแกรงเหล็กฝาท่อ ความกว้าง(mm.) ความยาว(mm.) ความสูงบ่า(mm.) เหล็กหนา(mm.)
ES-091 ตะแกรงเหล็กฝาท่อ 450 450 75 9
ES-092 ตะแกรงเหล็กฝาท่อ 600 600 75 9
ES-093 ตะแกรงเหล็กฝาท่อ 800 800 75 9
ES-094 ตะแกรงเหล็กฝาท่อ 1000 1000 75 9
ES-095 ตะแกรงเหล็กฝาท่อ 1200 1200 75 9

 

 

*สั่งผลิตตามขนาดอื่นๆได้

 


 


       

ตะแกรงเหล็กฝาท่อ

รุ่นความสูงบ่า 75 mm. ช่อง 50 mm.

Model ES-10

Model ES-10 ตะแกรงเหล็กฝาท่อ ความกว้าง(mm.) ความยาว(mm.) ความสูงบ่า(mm.) เหล็กหนา(mm.)
ES-101 ตะแกรงเหล็กฝาท่อ 300 1000 75 9
ES-102 ตะแกรงเหล็กฝาท่อ 400 1000 75 9
ES-103 ตะแกรงเหล็กฝาท่อ 500 1000 75 9
ES-104 ตะแกรงเหล็กฝาท่อ 600 1000 75 9
ES-105 ตะแกรงเหล็กฝาท่อ 800 1000 75 9

 

 

*สั่งผลิตตามขนาดอื่นๆได้

 


 

     

ตะแกรงเหล็กฝาท่อ

รุ่นความสูงบ่า 100 mm. ช่อง 50 mm.

Model ES-11

Model ES-11 ตะแกรงเหล็กฝาท่อ ความกว้าง(mm.) ความยาว(mm.) ความสูงบ่า(mm.) เหล็กหนา(mm.)
ES-111 ตะแกรงเหล็กฝาท่อ 450 450 100 9
ES-112 ตะแกรงเหล็กฝาท่อ 600 600 100 9
ES-113 ตะแกรงเหล็กฝาท่อ 800 800 100 9
ES-114 ตะแกรงเหล็กฝาท่อ 1000 1000 100 9
ES-115 ตะแกรงเหล็กฝาท่อ 1200 1200 100 9

 

 

*สั่งผลิตตามขนาดอื่นๆได้

 


 


      

ตะแกรงเหล็กฝาท่อ

รุ่นความสูงบ่า 100 mm. ช่อง 50 mm.

Model ES-12

Model ES-12 ตะแกรงเหล็กฝาท่อ ความกว้าง(mm.) ความยาว(mm.) ความสูงบ่า(mm.) เหล็กหนา(mm.)
ES-121 ตะแกรงเหล็กฝาท่อ 300 1000 100 9
ES-122 ตะแกรงเหล็กฝาท่อ 400 1000 100 9
ES-123 ตะแกรงเหล็กฝาท่อ 500 1000 100 9
ES-124 ตะแกรงเหล็กฝาท่อ 600 1000 100 9
ES-125 ตะแกรงเหล็กฝาท่อ 800 1000 100 9

 

 

*สั่งผลิตตามขนาดอื่นๆได้

 


 

      

ตะแกรงเหล็กฝาท่อ

รุ่นความสูงบ่า 50 mm. ช่อง 50 mm.

Model ES-13

Model ES-13 ตะแกรงเหล็กฝาท่อ ความกว้าง(mm.) ความยาว(mm.) ความสูงบ่า(mm.) เหล็กหนา(mm.)
ES-131 ตะแกรงเหล็กฝาท่อ 450 450 50 12
ES-132 ตะแกรงเหล็กฝาท่อ 600 600 50 12
ES-133 ตะแกรงเหล็กฝาท่อ 800 800 50 12
ES-134 ตะแกรงเหล็กฝาท่อ 1000 1000 50 12
ES-135 ตะแกรงเหล็กฝาท่อ 1200 1200 50 12

 

 

*สั่งผลิตตามขนาดอื่นๆได้

 


 


      

ตะแกรงเหล็กฝาท่อ

รุ่นความสูงบ่า 50 mm. ช่อง 50 mm.

Model ES-14

Model ES-14 ตะแกรงเหล็กฝาท่อ ความกว้าง(mm.) ความยาว(mm.) ความสูงบ่า(mm.) เหล็กหนา(mm.)
ES-141 ตะแกรงเหล็กฝาท่อ 300 1000 50 12
ES-142 ตะแกรงเหล็กฝาท่อ 400 1000 50 12
ES-143 ตะแกรงเหล็กฝาท่อ 500 1000 50 12
ES-144 ตะแกรงเหล็กฝาท่อ 600 1000 50 12
ES-145 ตะแกรงเหล็กฝาท่อ 800 1000 50 12

 

 

*สั่งผลิตตามขนาดอื่นๆได้

 


 

     

ตะแกรงเหล็กฝาท่อ

รุ่นความสูงบ่า 75 mm. ช่อง 50 mm.

Model ES-15

Model ES-15 ตะแกรงเหล็กฝาท่อ ความกว้าง(mm.) ความยาว(mm.) ความสูงบ่า(mm.) เหล็กหนา(mm.)
ES-151 ตะแกรงเหล็กฝาท่อ 450 450 75 12
ES-152 ตะแกรงเหล็กฝาท่อ 600 600 75 12
ES-153 ตะแกรงเหล็กฝาท่อ 800 800 75 12
ES-154 ตะแกรงเหล็กฝาท่อ 1000 1000 75 12
ES-155 ตะแกรงเหล็กฝาท่อ 1200 1200 75 12

 

 

*สั่งผลิตตามขนาดอื่นๆได้

 


 


     

ตะแกรงเหล็กฝาท่อ

รุ่นความสูงบ่า 75 mm. ช่อง 50 mm.

Model ES-16

Model ES-16 ตะแกรงเหล็กฝาท่อ ความกว้าง(mm.) ความยาว(mm.) ความสูงบ่า(mm.) เหล็กหนา(mm.)
ES-161 ตะแกรงเหล็กฝาท่อ 300 1000 75 12
ES-162 ตะแกรงเหล็กฝาท่อ 400 1000 75 12
ES-163 ตะแกรงเหล็กฝาท่อ 500 1000 75 12
ES-164 ตะแกรงเหล็กฝาท่อ 600 1000 75 12
ES-165 ตะแกรงเหล็กฝาท่อ 800 1000 75 12

 

 

*สั่งผลิตตามขนาดอื่นๆได้

 


 

      

ตะแกรงเหล็กฝาท่อ

รุ่นความสูงบ่า 100 mm. ช่อง 50 mm.

Model ES-17

Model ES-17

ตะแกรงเหล็กฝาท่อ

ความกว้าง(mm.) ความยาว(mm.) ความสูงบ่า(mm.) เหล็กหนา(mm.)
ES-171 ตะแกรงเหล็กฝาท่อ 450 450 100 12
ES-172 ตะแกรงเหล็กฝาท่อ 600 600 100 12
ES-173 ตะแกรงเหล็กฝาท่อ 800 800 100 12
ES-174 ตะแกรงเหล็กฝาท่อ 1000 1000 100 12
ES-175 ตะแกรงเหล็กฝาท่อ 1200 1200 100 12

 

 

*สั่งผลิตตามขนาดอื่นๆได้

 


 


     

ตะแกรงเหล็กฝาท่อ

รุ่นความสูงบ่า 100 mm. ช่อง 50 mm.

Model ES-18

Model ES-18 ตะแกรงเหล็กฝาท่อ ความกว้าง(mm.) ความยาว(mm.) ความสูงบ่า(mm.) เหล็กหนา(mm.)
ES-181 ตะแกรงเหล็กฝาท่อ 300 1000 100 12
ES-182 ตะแกรงเหล็กฝาท่อ 400 1000 100 12
ES-183 ตะแกรงเหล็กฝาท่อ 500 1000 100 12
ES-184 ตะแกรงเหล็กฝาท่อ 600 1000 100 12
ES-185 ตะแกรงเหล็กฝาท่อ 800 1000 100 12

 

 

*สั่งผลิตตามขนาดอื่นๆได้

 


 

Visitors: 104,276