ฝาท่อไฟเบอร์กลาส

ฝาท่อแมนโฮลไฟเบอร์กลาส

ขนาดฝา 600 mm.

        ฝาท่อ ฝาบ่อ แมนโฮล ฝาบ่อพักไฟเบอร์กลาสเสริมแรง ฝาท่อ Man Holes Fiberglass แมนโฮลไฟเบอร์กลาส ไฟเบอร์กลาส ฝาท่อไฟเบอร์กลาส ฝาบ่อไฟเบอร์กลาส ไฟเบอร์กลาสแมนโฮล ฝาท่อน้ำไฟเบอร์กลาส ฝาปิดบ่อน้ำไฟเบอร์กลาส ฝาตะแกรงถนนไฟเบอร์กลาส ฝาปิดบ่อถนน ฝาท่อกลม ฝาท่อเหลี่ยม 

       

      ฝาท่อไฟเบอร์กลาส สินค้ามีพร้อมส่ง

รองรับน้ำหนักได้หลายตัน แข็งแรง ทนทาน ไม่เป็นสนิม

ขนาด และการรับน้ำหนักแต่ละรุ่นดังนี้

 


                           ฝาท่อแมนโฮลไฟเบอร์กลาส ขนาด 600 mm.

ฝาท่อแมนโฮลไฟเบอร์กลาส                 การรับน้ำหนัก(ตัน)               รูปแบบ

ฝาท่อแมนโฮลไฟเบอร์กลาส                       1.5   ตัน                         ฝาท่อกลม

ฝาท่อแมนโฮลไฟเบอร์กลาส                       1.5   ตัน                         ฝาท่อสี่เหลี่ยม

ฝาท่อแมนโฮลไฟเบอร์กลาส                       12.5 ตัน                         ฝาท่อกลม

ฝาท่อแมนโฮลไฟเบอร์กลาส                       12.5 ตัน                         ฝาท่อสี่เหลี่ยม

 

 

ฝาท่อแมนโฮลไฟเบอร์กลาส รูปแบบ กลม

 

Round Manhole Cover

Model R01

Model R01 รูปแบบ น้ำหนักฝา (kg) ขนาดฝา (mm) การรับน้ำหนัก (tons)
R01-A15 ฝาท่อไฟเบอร์กลาส กลม 16.6 600 1.5

 

 


 

 

 

Round Manhole Cover

Model R02

Model R02 รูปแบบ น้ำหนักฝา (kg) ขนาดฝา (mm) การรับน้ำหนัก (tons)
R02-B125 ฝาท่อไฟเบอร์กลาส กลม 19.6 600 12.5

 

 


 

 

 

Round Manhole Cover

Model R03

Model R03 รูปแบบ น้ำหนักฝา (kg) ขนาดฝา (mm) การรับน้ำหนัก (tons)
R03-C250 ฝาท่อไฟเบอร์กลาส กลม 27.2 600 25

 

 


 

 

 

Round Manhole Cover

Model R04

Model R04 รูปแบบ น้ำหนักฝา (kg) ขนาดฝา (mm) การรับน้ำหนัก (tons)
R04-D400 ฝาท่อไฟเบอร์กลาส กลม 33.0 600 40

 

 


 

 

ฝาท่อแมนโฮลไฟเบอร์กลาส รูปแบบ สี่เหลี่ยม

 

Square Manhole Cover

Model S01

Model S01 รูปแบบ น้ำหนักฝา (kg) ขนาดฝา (mm) การรับน้ำหนัก (tons)
S01-A15 ฝาท่อไฟเบอร์กลาส สี่เหลี่ยม 21.0 600x600 1.5

 

 


 

 

 

Square Manhole Cover

Model S02

Model S02 รูปแบบ น้ำหนักฝา (kg) ขนาดฝา (mm) การรับน้ำหนัก (tons)
S02-B125 ฝาท่อไฟเบอร์กลาส สี่เหลี่ยม 25.1 600x600 12.5

 


 


 

 

Square Manhole Cover

Model S03

Model S03 รูปแบบ น้ำหนักฝา (kg) ขนาดฝา (mm) การรับน้ำหนัก (tons)
S03-C250 ฝาท่อไฟเบอร์กลาส สี่เหลี่ยม 42.5 600x600 25

 

 


 

 

Square Manhole Cover

Model S04

Model S04 รูปแบบ น้ำหนักฝา (kg) ขนาดฝา (mm) การรับน้ำหนัก (tons)
S04-D400 ฝาท่อไฟเบอร์กลาส สี่เหลี่ยม 53.0 600x600 40

 

 


 

Visitors: 100,329