ตะแกรงระบายน้ำ-GTS

ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ

     จากผู้ผลิตตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ ฝาท่อ ตะแกรงเหล็กฝาท่อโดยตรง จำหน่ายตะแกรงเหล็กรางระบายนํ้า พร้อมทำสีและชุบกัลวาไนซ์ มีขนาดมาตรฐาน และ รับผลิตตามแบบงานลูกค้าได้ทุกขนาด
ใช้เหล็กมีมาตราฐาน มอก. ผลิตงานทุกชิ้น สั่งผลิตกับโรงงานโดยตรง
ได้ราคาขายส่ง และสั่งผลิตได้ไม่มีขั้นตํ่า
ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำมีความแข็งแรงทนทาน รับนํ้าหนักได้ดี เน้นรอยเชื่อมทุกจุดสัมผัส
มีเซลล์คอยให้คำแนะนำตลอดการขาย จัดส่งงานได้ทั่วไทย

ไม่มีขั้นต่ำในการผลิตกี่ชิ้นก็ผลิตได้ ราคาย่อมเยาว์ แต่คุณภาพเกินร้อย 

  • รุ่นชุบกัลวาไนซ์ป้องกันสนิม
  • รุ่นพ่นสีพาวเดอร์โค้ท
 
 

ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ

รุ่น ความสูงบ่า 25 มิลลิเมตร

Model GTS-01

Model GTS-01 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ (W)ความกว้าง(ซม.) (T)เหล็กหนา(มม.) (L)ความยาว(ม.) (H)ความสูงบ่า(มม.)
GTS-011 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 20 3 1 25
GTS-012 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 20 6 1 25
GTS-013 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 25 3 1 25
GTS-014 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 25 6 1 25
GTS-015 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 30 3 1 25
GTS-016 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 30 6 1 25
GTS-017 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 40 3 1 25
GTS-018 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 40 6 1 25
GTS-019 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 50 4.5 1 25
GTS-0110ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 50 6 1 25
GTS-0111 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 60 6 1 25
GTS-0112ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 80 6 1 25
GTS-0113ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 100 6 1 25

 

*สั่งผลิตตามขนาดอื่นๆได้


 

ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ

รุ่น ความสูงบ่า 32 มิลลิเมตร

Model GTS-02

Model GTS-02 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ (W)ความกว้าง(ซม.) (T)เหล็กหนา(มม.) (L)ความยาว(ม.) (H)ความสูงบ่า(มม.)
GTS-021 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 20 3 1 32
GTS-022 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 20 6 1 32
GTS-023 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 25 3 1 32
GTS-024 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 25 6 1 32
GTS-025 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 30 3 1 32
GTS-026 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 30 6 1 32
GTS-027 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 40 3 1 32
GTS-028 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 40 6 1 32
GTS-029 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 50 4.5 1 32
GTS-0210ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 50 6 1 32
GTS-0211 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 60 6 1 32
GTS-0212ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 80 6 1 32
GTS-0213ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 100 6 1 32

 

*สั่งผลิตตามขนาดอื่นๆได้


 

ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ

รุ่น ความสูงบ่า 38 มิลลิเมตร

Model GTS-03

Model GTS-03 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ (W)ความกว้าง(ซม.) (T)เหล็กหนา(มม.) (L)ความยาว(ม.) (H)ความสูงบ่า(มม.)
GTS-031 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 20 3 1 38
GTS-032 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 20 6 1 38
GTS-033 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 25 3 1 38
GTS-034 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 25 6 1 38
GTS-035 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 30 3 1 38
GTS-036 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 30 6 1 38
GTS-037 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 40 3 1 38
GTS-038 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 40 6 1 38
GTS-039 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 50 4.5 1 38
GTS-0310ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 50 6 1 38
GTS-0311 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 60 6 1 38
GTS-0312ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 80 6 1 38
GTS-0313ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 100 6 1 38

 

*สั่งผลิตตามขนาดอื่นๆได้


 

ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ

รุ่น ความสูงบ่า 50 มิลลิเมตร

Model GTS-04

Model GTS-04 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ (W)ความกว้าง(ซม.) (T)เหล็กหนา(มม.) (L)ความยาว(ม.) (H)ความสูงบ่า(มม.)
GTS-041 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 20 4 1 50
GTS-042 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 20 6 1 50
GTS-043 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 25 4 1 50
GTS-044 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 25 6 1 50
GTS-045 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 30 4 1 50
GTS-046 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 30 6 1 50
GTS-047 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 40 4 1 50
GTS-048 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 40 6 1 50
GTS-049 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 50 4 1 50
GTS-0410ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 50 6 1 50
GTS-0411 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 60 6 1 50
GTS-0412ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 80 6 1 50
GTS-0413ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 100 6 1 50

 

*สั่งผลิตตามขนาดอื่นๆได้


 

ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ

รุ่น ความสูงบ่า 65 มิลลิเมตร

Model GTS-05

Model GTS-05 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ (W)ความกว้าง(ซม.) (T)เหล็กหนา(มม.) (L)ความยาว(ม.) (H)ความสูงบ่า(มม.)
GTS-051 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 20 4 1 65
GTS-052 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 20 6 1 65
GTS-053 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 25 4 1 65
GTS-054 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 25 6 1 65
GTS-055 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 30 4 1 65
GTS-056 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 30 6 1 65
GTS-057 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 40 4 1 65
GTS-058 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 40 6 1 65
GTS-059 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 50 4 1 65
GTS-0510ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 50 6 1 65
GTS-0511 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 60 6 1 65
GTS-0512ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 80 6 1 65
GTS-0513ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 100 6 1 65

 

*สั่งผลิตตามขนาดอื่นๆได้


 

ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ

รุ่น ความสูงบ่า 75 มิลลิเมตร

Model GTS-06

Model GTS-06 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ (W)ความกว้าง(ซม.) (T)เหล็กหนา(มม.) (L)ความยาว(ม.) (H)ความสูงบ่า(มม.)
GTS-061 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 30 3 1 75
GTS-062 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 30 6 1 75
GTS-063 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 40 3 1 75
GTS-064 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 40 6 1 75
GTS-065 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 40 9 1 75
GTS-066 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 50 3 1 75
GTS-067 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 50 6 1 75
GTS-068 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 50 9 1 75
GTS-069 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 60 6 1 75
GTS-0610 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 60 9 1 75
GTS-0611 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 70 6 1 75
GTS-0612 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 70 9 1 75
GTS-0613 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 80 6 1 75
GTS-0614 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 80 6 1 75
GTS-0615 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 80 12 1 75
GTS-0616 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 100 6 1 75
GTS-0617 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 100 9 1 75
GTS-0618 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 100 12 1 75

 

*สั่งผลิตตามขนาดอื่นๆได้


 

ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ

รุ่น ความสูงบ่า 100 มิลลิเมตร

Model GTS-07

Model GTS-07 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ (W)ความกว้าง(ซม.) (T)เหล็กหนา(มม.) (L)ความยาว(ม.) (H)ความสูงบ่า(มม.)
GTS-071 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 30 4.5 1 100
GTS-072 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 30 6 1 100
GTS-073 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 40 4.5 1 100
GTS-074 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 40 6 1 100
GTS-075 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 50 6 1 100
GTS-076 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 50 9 1 100
GTS-077 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 60 6 1 100
GTS-078 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 60 9 1 100
GTS-079 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 70 6 1 100
GTS-0710 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 70 9 1 100
GTS-0711 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 80 6 1 100
GTS-0712 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 80 9 1 100
GTS-0713 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 80 12 1 100
GTS-0714 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 100 6 1 100
GTS-0715 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 100 9 1 100
GTS-0716 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 100 12 1 100
GTS-0717 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 120 6 1.2 100
GTS-0718 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 120 9 1.2 100
GTS-0719 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 120 12 1.2 100

 

*สั่งผลิตตามขนาดอื่นๆได้


 

Visitors: 100,329