ตะแกรงไฟเบอร์กลาส

ตะแกรงรางระบายน้ำไฟเบอร์กลาส รุ่นปิดข้าง2ฝั่ง รุ่นเปิดข้าง2ฝั่ง และ รุ่นเปิดข้างฝั่งเดียว

ความยาว 

  • 500 มิลลิเมตร
  • 1000 มิลลิเมตร

ความกว้าง
ตั้งแต่ 150 มิลลิเมตรขึ้นไป 
สั่งตัดได้ตามต้องการ 
สินค้าพร้อมส่ง

ตะแกรงรางระบายน้ำไฟเบอร์กลาส

Model  FRP-A-01

ตะแกรงรางระบายน้ำไฟเบอร์กลาส รุ่น ปิดข้าง 2 ฝั่ง

รุ่นความยาว 500 มิลลิเมตร

Model FRP ตะแกรงรางระบายน้ำไฟเบอร์กลาส ยาว (mm.) กว้าง (mm.) สูงบ่า (mm.) ช่อง (mm.)
FRP-A-011 ตะแกรงรางระบายน้ำไฟเบอร์กลาส 500 150 25 38x38
FRP-A-012 ตะแกรงรางระบายน้ำไฟเบอร์กลาส 500 200 25  38x38
FRP-A-013 ตะแกรงรางระบายน้ำไฟเบอร์กลาส 500 250 25  38x38
FRP-A-014 ตะแกรงรางระบายน้ำไฟเบอร์กลาส 500 300 25  38x38
FRP-A-015 ตะแกรงรางระบายน้ำไฟเบอร์กลาส 500 350 25  38x38
FRP-A-016 ตะแกรงรางระบายน้ำไฟเบอร์กลาส 500 400 25  38x38
FRP-A-017 ตะแกรงรางระบายน้ำไฟเบอร์กลาส 500 500 25  38x38

 


 

ตะแกรงรางระบายน้ำไฟเบอร์กลาส

Model  FRP-A-01

ตะแกรงรางระบายน้ำไฟเบอร์กลาส รุ่น ปิดข้าง 2 ฝั่ง

รุ่นความยาว 1000 มิลลิเมตร

Model FRP ตะแกรงรางระบายน้ำไฟเบอร์กลาส ยาว (mm.) กว้าง (mm.) สูงบ่า (mm.) ช่อง (mm.)
FRP-A-018 ตะแกรงรางระบายน้ำไฟเบอร์กลาส 1000 150 25 38x38
FRP-A-019 ตะแกรงรางระบายน้ำไฟเบอร์กลาส 1000 200 25  38x38
FRP-A-0110 ตะแกรงรางระบายน้ำไฟเบอร์กลาส 1000 250 25  38x38
FRP-A-0111 ตะแกรงรางระบายน้ำไฟเบอร์กลาส 1000 300 25  38x38
FRP-A-0112 ตะแกรงรางระบายน้ำไฟเบอร์กลาส 1000 350 25  38x38
FRP-A-0113 ตะแกรงรางระบายน้ำไฟเบอร์กลาส 1000 400 25  38x38
FRP-A-0114 ตะแกรงรางระบายน้ำไฟเบอร์กลาส 1000 500 25  38x38

 


 

ตะแกรงรางระบายน้ำไฟเบอร์กลาส

Model  FRP-B-02

ตะแกรงรางระบายน้ำไฟเบอร์กลาส รุ่น เปิดข้าง 2 ฝั่ง

รุ่นความยาว 500 มิลลิเมตร

Model FRP ตะแกรงรางระบายน้ำไฟเบอร์กลาส ยาว (mm.) กว้าง (mm.) สูงบ่า (mm.) ช่อง (mm.)
FRP-B-021 ตะแกรงรางระบายน้ำไฟเบอร์กลาส 500 150 25 38x38
FRP-B-022 ตะแกรงรางระบายน้ำไฟเบอร์กลาส 500 200 25  38x38
FRP-B-023 ตะแกรงรางระบายน้ำไฟเบอร์กลาส 500 250 25  38x38
FRP-B-024 ตะแกรงรางระบายน้ำไฟเบอร์กลาส 500 300 25  38x38
FRP-B-025 ตะแกรงรางระบายน้ำไฟเบอร์กลาส 500 350 25  38x38
FRP-B-026 ตะแกรงรางระบายน้ำไฟเบอร์กลาส 500 400 25  38x38
FRP-B-027 ตะแกรงรางระบายน้ำไฟเบอร์กลาส 500 500 25  38x38

 


 

ตะแกรงรางระบายน้ำไฟเบอร์กลาส

Model  FRP-B-002

ตะแกรงรางระบายน้ำไฟเบอร์กลาส รุ่น เปิดข้าง 2 ฝั่ง

รุ่นความยาว 1000 มิลลิเมตร

Model FRP ตะแกรงรางระบายน้ำไฟเบอร์กลาส ยาว (mm.) กว้าง (mm.) สูงบ่า (mm.) ช่อง (mm.)
FRP-B-028 ตะแกรงรางระบายน้ำไฟเบอร์กลาส 1000 150 25 38x38
FRP-B-029 ตะแกรงรางระบายน้ำไฟเบอร์กลาส 1000 200 25  38x38
FRP-B-0210 ตะแกรงรางระบายน้ำไฟเบอร์กลาส 1000 250 25  38x38
FRP-B-0211 ตะแกรงรางระบายน้ำไฟเบอร์กลาส 1000 300 25  38x38
FRP-B-0212 ตะแกรงรางระบายน้ำไฟเบอร์กลาส 1000 350 25  38x38
FRP-B-0213 ตะแกรงรางระบายน้ำไฟเบอร์กลาส 1000 400 25  38x38
FRP-B-0214 ตะแกรงรางระบายน้ำไฟเบอร์กลาส 1000 500 25  38x38

 


 


ตะแกรงรางระบายน้ำไฟเบอร์กลาส

Model  FRP-C-03

ตะแกรงรางระบายน้ำไฟเบอร์กลาส รุ่น เปิดข้างฝั่งเดียว

รุ่นความยาว 500 มิลลิเมตร

Model FRP ตะแกรงรางระบายน้ำไฟเบอร์กลาส ยาว (mm.) กว้าง (mm.) สูงบ่า (mm.) ช่อง (mm.)
FRP-C-031 ตะแกรงรางระบายน้ำไฟเบอร์กลาส 500 150 25 38x38
FRP-C-032 ตะแกรงรางระบายน้ำไฟเบอร์กลาส 500 200 25  38x38
FRP-C-033 ตะแกรงรางระบายน้ำไฟเบอร์กลาส 500 250 25  38x38
FRP-C-034 ตะแกรงรางระบายน้ำไฟเบอร์กลาส 500 300 25  38x38
FRP-C-035 ตะแกรงรางระบายน้ำไฟเบอร์กลาส 500 350 25  38x38
FRP-C-036 ตะแกรงรางระบายน้ำไฟเบอร์กลาส 500 400 25  38x38
FRP-C-037 ตะแกรงรางระบายน้ำไฟเบอร์กลาส 500 500 25  38x38

 


 


ตะแกรงรางระบายน้ำไฟเบอร์กลาส

Model  FRP-C-03

ตะแกรงรางระบายน้ำไฟเบอร์กลาส รุ่น เปิดข้างฝั่งเดียว

รุ่นความยาว 1000 มิลลิเมตร

Model FRP ตะแกรงรางระบายน้ำไฟเบอร์กลาส ยาว (mm.) กว้าง (mm.) สูงบ่า (mm.) ช่อง (mm.)
FRP-C-038 ตะแกรงรางระบายน้ำไฟเบอร์กลาส 1000 150 25 38x38
FRP-C-039 ตะแกรงรางระบายน้ำไฟเบอร์กลาส 1000 200 25  38x38
FRP-C-0310 ตะแกรงรางระบายน้ำไฟเบอร์กลาส 1000 250 25  38x38
FRP-C-0311 ตะแกรงรางระบายน้ำไฟเบอร์กลาส 1000 300 25  38x38
FRP-C-0312 ตะแกรงรางระบายน้ำไฟเบอร์กลาส 1000 350 25  38x38
FRP-C-0313 ตะแกรงรางระบายน้ำไฟเบอร์กลาส 1000 400 25  38x38
FRP-C-0314 ตะแกรงรางระบายน้ำไฟเบอร์กลาส 1000 500 25  38x38

 


 

Visitors: 104,275